Hogeschool van Amsterdam

Pedagogiek

Bachelor, deeltijd

Wat is het beste pedagogische klimaat op een kinderdagverblijf? Hoe begeleid je een kind met ADHD of autisme? Hoe zet je een cursus op voor ouders met lastige pubers? Hoe begeleid je de kinderen bij (v)echtscheiding van de ouders? Tijdens de opleiding Pedagogiek leer je hoe je deze vragen en problemen aanpakt.

De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. De opleiding werkt met beroepstaken die gebaseerd zijn op de kerntaken van een hbo-pedagoog. Per blok staat een beroepstaak en een thema centraal waaraan alle vakken een bijdrage leveren. De vakken zijn georganiseerd in leerlijnen: de integrale leerlijn waarin in werkgroepen wordt gewerkt aan beroepsopdrachten; de vaardigheden leerlijn waarin gespreksvaardigheden worden getraind; de kennislijn waarin in hoorcolleges de theoretische basis wordt bestudeerd; de stage- en regielijn waarin in kleine groepen stage- en studiebegeleiding vorm krijgt. Belangrijke vakken in het eerste studiejaar zijn onder andere: Pedagogiek, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Communicatie en Spel, Systeemgericht werken, Gezin in Beeld, Buurtgerichte preventie en Teamsamenwerking. In het eerste jaar loop je stage bij een organisatie in Amsterdam: welzijnswerk, huiswerkbegeleiding, (basis)scholen, kinderopvang, Weekend Academie of BOOT. Ook in het tweede jaar loop je stage. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding Pedagogiek of de lerarenopleiding Pedagogiek. Bij Pedagogiek loop je in het derde jaar stage en heb je één dag per week les. In het vierde jaar kies je een minor en rond je de studie af met een praktijkonderzoek.

Lees meer

Als afgestudeerd hbo-pedagoog kun je werken in begeleidende en adviserende functies in de jeugdzorg en jeugdhulp, opvoedingsondersteuning, jongeren- en welzijnswerk, kinderopvang en VVE, Onderwijs, Gehandicaptenzorg, Sport-media-cultuur en gezondheidszorg. Denk verder aan coördinerende functies in diverse projecten voor opvoedingsondersteuning, op scholen en in buurtnetwerken. Ook kun je beleidsfuncties vervullen die gericht zijn op ontwikkeling van onderwijs-, welzijns- en jeugdbeleid.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Wil je in september 2020 met je opleiding beginnen, schrijf je dan vanaf 1 oktober 2019 in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving uiterlijk op 31 augustus 2020. Na aanmelding in Studielink meld je je aan voor een intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding