Na je opleiding

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Arts voeren. Je kunt dan aan de slag in het werkveld of kies je ervoor om verder te studeren?

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Als hbo-pedagoog heb je een breed takenpakket en je zult kunnen werken als pedagoog, maar ook als adviseur, beleidsmedewerker, coördinator, intern begeleider in het basisonderwijs, trainer of zorgcoördinator. De werkvelden waar je in terecht komt zijn o.a. de kinderopvang en voor-, vroeg- en naschoolse educatie, de opvoedingsondersteuning en onderwijs en jeugdzorg.

Verder studeren

Studie afgerond en je wilt je nog verder ontwikkelen? Dat kan. De HvA biedt de masteropleiding Pedagogiek aan. Daarnaast is het ook mogelijk studiemiddagen, korte cursussen of bijscholingstrajecten te volgen.

Je kunt na afronding van je studie ook kiezen om de kopopleiding Leraar Pedagogiek te volgen. Daarmee kun je lesgeven in het mbo.

Doorstromen master Orthopedagogiek

Na de studie Pedagogiek is het mogelijk om door te stromen naar de master Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit. Daarvoor volg je eerst de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (SWO) . Daarmee krijg je voor twee vakken vrijstellingen op het premaster traject. Daarna volg je een jaar het premaster programma van 30 EC bij de VU, waarna je bij succesvolle afronding instroomt bij de master Orthopedagogiek. Dit traject betekent een hogere kans van slagen en een betere voorbereiding op de master Orthopedagogiek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Swart, s.swart@hva.nl .

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2020