Na je opleiding

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag in het werkveld of kies je ervoor om verder te studeren?

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Ben je meester of juf geworden? Dan heb je een heel goed toekomstperspectief! Het Arbeidsmarkt Platform Primair Onderwijs heeft berekend dat het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten de komende jaren flink oploopt.

Dit komt doordat veel leerkrachten met pensioen gaan, maar ook omdat het aantal basisschoolleerlingen harder groeit dan het aantal leerkrachten. Dat geldt overigens niet alleen voor Amsterdam. Ook in andere delen van Nederland is er grote behoefte aan goed opgeleide leerkrachten. Je vindt de statistieken van dit onderzoek op de website van het Arbeidsmarkt Platform Primair Onderwijs.

VERDER STUDEREN

Bovendien biedt het basisonderwijs je allerlei mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bij de HvA kun je verschillende studiemiddagen, korte cursussen of bijscholingstrajecten volgen of een eerstegraads masteropleiding doen. Wil je een andere rol binnen het onderwijs krijgen als teamleider, curriculumontwikkelaar, beleidsmedewerker, (intern) adviseur of begeleider? Kijk dan eens bij de masteropleiding Pedagogiek of Professioneel Meesterschap.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2020