Hogeschool van Amsterdam

Na deze master

Master Urban Management

Met uw kennis en vaardigheden neemt u een sleutelpositie in bij de aanpak van complexe governance-vraagstukken in de gebouwde omgeving als verbinder, facilitator, uitvoerder of onderzoeker.

Urban managers zijn werkzaam in de publieke sector, het onderwijs en de privésector als projectmanager, procesmanager, adviseur of beleidsmaker.

Na deze master:

  • Bent u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de landelijke en internationale grootstedelijke praktijk;
  • Heeft u een relevant netwerk opgebouwd dat direct voor uw eigen organisatie inzetbaar is;
  • Kunt u beleidskeuzes onderbouwen met actuele kennis en methoden;
  • Kunt u snel nieuwe en relevante stakeholders identificeren;
  • Kent u verschillende vormen van burgerparticipatie en social enterprises.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Urban Management mag u de internationale titel Master of Arts (MA) voeren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020