Na deze master

Master Urban Management

Met je kennis en vaardigheden neem je een sleutelpositie in bij de aanpak van complexe governance-vraagstukken in de gebouwde omgeving als verbinder, facilitator, uitvoerder of onderzoeker.

Urban managers zijn werkzaam in de publieke sector, het onderwijs en de privésector als projectmanager, procesmanager, adviseur of beleidsmaker.

Na deze master:

  • Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de landelijke en internationale grootstedelijke praktijk;
  • Heb je een relevant netwerk opgebouwd dat direct voor je eigen organisatie inzetbaar is;
  • Kun je beleidskeuzes onderbouwen met actuele kennis en methoden;
  • Kun je snel nieuwe en relevante stakeholders identificeren;
  • Ken je verschillende vormen van burgerparticipatie en social enterprises.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Urban Management mag je de internationale titel Master of Arts (MA) voeren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 februari 2022