Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Een opleiding met toekomst

Na het afronden van de master Urban Management neem je met je kennis en vaardigheden een sleutelpositie in bij de aanpak van complexe governance-vraagstukken in de gebouwde omgeving als verbinder, facilitator, uitvoerder of onderzoeker.

Werkveld

Urban Managers zijn werkzaam in de (semi)publieke sector, zoals gemeente, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen, politie; in het onderwijs van primair tot HBO; en in de privésector, bijvoorbeeld bij adviesbureaus of als culturele ondernemers, stadsmakers, ontwerpers en architecten.

Na deze master...

  • Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de landelijke en internationale grootstedelijke praktijk
  • Heb je een relevant netwerk opgebouwd dat direct voor je eigen organisatie inzetbaar is
  • Kun je beleidskeuzes onderbouwen met actuele kennis en methoden
  • Kun je snel nieuwe en relevante stakeholders identificeren
  • Ken je verschillende vormen van burgerparticipatie en social enterprises