Na deze master

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Education voeren. De opleiding levert geen (nieuwe) onderwijsbevoegdheid op, maar de ervaring leert dat studenten vaak een voortrekkersrol (gaan) vervullen in hun school.

Thomas van Aalten - Alumnus Professioneel Meesterschap

Bij deze opleiding heb ik vooral veel geleerd over het doen van onderzoek.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020