Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Master Legal Management

De master gaat eind augustus 2021 van start. U wordt tot de master toegelaten en kunt zich vervolgens inschrijven als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt na uw toelatingsgesprek.

Stap 1: Check de toelatingseisen

Bekijk of u voldoet aan de toelatingseisen van deze master.

Stap 2: Informatiebijeenkomst bezoeken

Meld u aan voor de Informatieavond voor professionals op 22 september aanstaande.

Stap 3: Cv toesturen

Alvorens wij een toelatingsgesprek inplannen, ontvangen wij graag uw cv, eventueel aangevuld met andere documentatie zoals cijferlijsten.

Stap 4: Toelatingsgesprek voeren

Neem contact op met de onderwijscoördinator om een toelatingsgesprek te plannen.

Tijdens een persoonlijk adviesgesprek worden de toelatingseisen besproken en kunt u hierover vragen stellen.
Onderdeel van de toelating is een case die u enkele weken voorafgaande aan het adviesgesprek krijgt gemaild. De case is bedoeld om een beeld te krijgen van het niveau van werken en denken in een juridische context.

Daarnaast vult u een vragenlijst/werkgeversverklaring in. Dit kan ook na het toelatingsgesprek.

Stap 5: Toelatingsbesluit

Na het toelatingsgesprek laten wij u telefonisch of per mail weten of u bent toegelaten tot de opleiding.

Bij een positief advies schrijft u zich in voor de master via Studielink . Inschrijven kan Inschrijven kan uiterlijk tot en met 31 augustus 2021. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 45283. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Legal Management, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kunt u terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 september 2020