Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Master Legal Management

De master gaat eind augustus 2021 van start. U wordt tot de master toegelaten en kunt zich vervolgens inschrijven als u aan de toelatingseisen voldoet én een positief advies krijgt na uw toelatingsgesprek.

Stap 1: Check de toelatingseisen

Bekijk of u voldoet aan de toelatingseisen van deze master.

Stap 2: Neem contact op

Stuur een mail naar masterlm@hva.nl

Stap 3: Cv toesturen

Alvorens wij een toelatingsgesprek inplannen, ontvangen wij graag uw cv, eventueel aangevuld met andere documentatie zoals cijferlijsten.

Stap 4: Toelatingsgesprek voeren

Neem contact op met de onderwijscoördinator om een toelatingsgesprek te plannen.

Tijdens een persoonlijk adviesgesprek worden de toelatingseisen besproken en kunt u hierover vragen stellen.
Onderdeel van de toelating is een intakedossier dat u voorafgaand krijgt gemaild. Het dossier bestaat onder meer uit een te maken case die is bedoeld om een beeld te krijgen van het niveau van werken en denken in een juridische context.

Ook moet u werkgever een verklaring invullen. Dit kan eventueel nog na het toelatingsgesprek.

Stap 5: Toelatingsbesluit

Na het toelatingsgesprek laten wij u telefonisch of per mail weten of u bent toegelaten tot de opleiding.

Bij een positief advies schrijft u zich in voor de master via Studielink . Inschrijven kan Inschrijven kan uiterlijk tot en met 31 augustus 2021. Kijk voor actuele informatie over inschrijven op hva.nl/inschrijven.

Deze opleiding is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend onder code 45283. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO is Legal Management, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kunt u terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 8 juli 2021