Wat is het verschil met de reguliere CCU/IC opleiding?

De master Critical Care is een kleinschalige en intensieve opleiding. De opleiding vervangt niet de reguliere opleiding maar is een aanvulling op het huidige aanbod. Studenten worden opgeleid om zelfstandig en op hoog niveau het beroep te kunnen uitoefenen. Tijdens de studie gaan studenten voortdurend zelfstandig en in peergroups met de leerstof aan het werk. Vooral het perspectief (voldoen aan de professional masterstandaard ) en het in-uitstroomniveau maken dat de master Critical Care verschilt van de reguliere VVO-onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 27 augustus 2020