Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Op basis van je profiel of vakkenpakket van de havo of het vwo gelden er vooropleidingseisen. Je vindt deze extra eisen in onderstaand schema:

Vanuit havo of vwo

Leraar Scheikunde

Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

Havo
(vanaf 2009)

Geen extra eisen

Geen extra eisen Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar

Vwo
(vanaf 2010)

Geen extra eisen Geen extra eisen

Scheikunde óf Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten. Leerlingen die de keuze moeten maken tussen Natuur, Leven en Technologie of Natuurkunde, adviseren wij Natuurkunde te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt. Met Natuur, Leven en Technologie ben je wel toelaatbaar, maar zul je kennis moeten bijspijkeren voor of tijdens de opleiding.

Heb je je havo- of vwo-diploma behaald vóór 2009 (havo) of 2010 (vwo)? Dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.
Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma?
Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2020