Na je opleiding

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag in het werkveld of kies je ervoor om verder te studeren?

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

De lerarenopleiding Pedagogiek leidt op tot tweedegraads leraar in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

De taken en functies van de leraar Pedagogiek in het mbo zijn:

  • Het ontwerpen en verzorgen van onderwijs als docent in het mbo gericht op de diverse werkvelden waaronder kinderopvang, gehandicaptenzorg, onderwijsassistent, jeugdhulpverlening, sociaal cultureel werk, maatschappelijke hulpverlening, kunst en cultuur
  • Ontwerper en uitvoerder van nieuwe toepassingen van bestaande methodieken
  • Onderzoeker van de praktijk
  • Adviseur, coach of begeleider

Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Toekomstperspectief

Je baankansen na het afstuderen aan de tweedegraads lerarenopleiding zijn gunstig! Onderzoeksbureau Centerdata heeft berekend dat het aantal openstaande vacatures voor leraren de komende jaren blijft oplopen. Je kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid .

VERDER STUDEREN

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of universiteit. De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw hbo-bachelordiploma wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden.

Leraar, nooit uitgeleerd

Het onderwijs biedt je volop mogelijkheden je te blijven ontwikkelen. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo. De HvA biedt een aantal eerstegraads masteropleidingen.

Wil je een andere rol binnen het onderwijs krijgen als teamleider, curriculumontwikkelaar, beleidsmedewerker, (intern) adviseur of begeleider? Kijk dan eens bij de masteropleiding Pedagogiek of Professioneel Meesterschap.

Naast volledige opleidingen is het ook mogelijk studiemiddagen, korte cursussen of bijscholingstrajecten te volgen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020