Studielast

Fysiotherapie

Studeren kost tijd. Gemiddeld 40 uur per week. Deze tijd bestaat uit uren waarbij je les of begeleiding krijgt van een docent. Dit noemen we contacttijd. Daarnaast zul je ook zelfstandig dingen voor je studie moeten doen. Dit noemen we zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit kennis- en praktijklabs, waarbinnen activerende colleges, praktijk- en projectvaardigheden centraal staan. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is minimaal 16 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

Jeroen - Student jaar 2 Fysiotherapie

Als je iets leert in de les ga je het daarna meteen oefenen tijdens praktijkopdrachten met medestudenten, zodat je meteen leert hoe je het later in de praktijk kunt toepassen.

Lees verder

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 23 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie en het oefenen van je praktijkvaardigheden.

Een bijbaan naast je studie?

De studielast bedraagt ongeveer 40 uur per week. Daarin zijn contacturen met docenten, student-assistenten, oefenmomenten met medestudenten en zelfstudie-uren opgenomen. Studenten geven aan dat ze 40 uur per week aan hun studie kwijt zijn. Het merendeel van onze studenten heeft in het weekend een bijbaan.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 48 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studentbegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. De HvA biedt trajecten aan om je met een nieuwe studiekeuze te begeleiden. Lees meer over de BSA-norm .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 31 augustus 2021