Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectie

Forensisch Onderzoek

Voor studiejaar 2021-2022 is het niet meer mogelijk om je in te schrijven. De inschrijfdeadline was 15 januari 2021. Voor studiejaar 2022-2023 kun je je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 15 januari 2022 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Forensisch Onderzoek heeft een numerus fixus: een beperkt aantal opleidingsplaatsen (100 plaatsen), omdat er meer aankomende studenten zijn dan plaatsen. Daarom vindt er een selectie plaats. Na je verzoek tot inschrijving word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Forensisch Onderzoek. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 34112). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

De data voor de online selectiedagen van studiejaar 2022-2023 worden hier uiterlijk 1 oktober geplaatst.

Twee weken voordat je de selectietoetsen gaat maken, ontvang je een programmabericht waarmee je toegang krijgt tot de digitale onderwijsomgeving. In deze omgeving vind je de syllabus en enkele kennisclips. Zorg dat je in deze twee weken voldoende tijd vrijmaakt om de syllabus te bestuderen, de kennisclips te bekijken en waar nodig zelf informatie op te zoeken. Daarnaast doe je de demotoets en zorg je ervoor dat alle benodigde software op je computer/laptop staat.

Syllabus en casus

Deze syllabus beschrijft een forensische casus met bijbehorende forensische onderzoeken en analyses. Hiermee krijg je een goede indruk van de stof die je op de opleiding krijgt. Tot de leerstof hoort ook het wetenschappelijke artikel. Tijdens de opleiding zal je vaak dit soort type artikelen in het Engels moeten lezen en gebruiken bij het schrijven van verslagen. Om een beeld te krijgen van de manier van lesgeven op de opleiding zijn er enkele kennisclips (minicolleges) over de in de syllabus behandelende theorie gemaakt.

Selectiedag

De selectiebijeenkomst bestaat uit twee toetsen en is geheel digitaal. Je komt hiervoor dus niet bij ons op locatie langs, maar maakt de toetsen thuis via de computer.

Eén toets gaat geheel over de forensische casus en bijbehorende technieken (waarvoor je van tevoren de syllabus bestudeert). Middels de andere toets kijken we of je je algemene schei,- natuur-, en wiskunde kennis kan toepassen in een forensische of biologische context. Voor deze laatste toets krijg je geen syllabus of huiswerkopdracht. Beide toetsen bevatten alleen meerkeuze vragen.

Online selectie

Omdat beide toetsen online worden afgenomen is het noodzakelijk dat je op de datum waarop jij je hebt ingeschreven voor de toets, beschikt over een computer of laptop mét camera (of webcam), microfoon, Google Chrome én een goede, stabiele internetverbinding. Tijdens de toets maken we gebruik van surveillance software, dit betekent dat er via de camera van je laptop gesurveilleerd wordt. Om ervoor te zorgen dat je tijdig alle benodigde software hebt geïnstalleerd, heb je gedurende de twee voorbereidingsweken de gelegenheid om een demotoets te maken, hiermee zet je alle benodigde software op je computer en weet je hoe het online toetsen werkt.

Tijdens de toets mag je een gewone rekenmachine (niet grafisch) gebruiken. Meer informatie hierover vind je op de digitale onderwijssite. De link hiervoor ontvang je in het programmabericht twee weken van te voren.

Als je hebt deelgenomen aan de selectie dan ontvang je op 15 april 2021 twee berichten. Vanuit Studielink ontvang je je rangnummer en vanuit de HvA ontvang je de resultaten die jij bij de selectie hebt behaald. Als jouw rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen valt, dan krijg je op 15 april via Studielink ook meteen een plaats aangeboden.

Selectiecriteria

De gemiddelde score die je hebt behaald tijdens de selectie bepaalt jouw plek op de ranglijst. Kandidaten die op beide toetsen hoog scoren komen dus hoger op de ranglijst terecht dan studenten die een laag gemiddelde halen. We hebben 100 plekken beschikbaar. Stel dat je met jouw score rangnummer 59 krijgt, dan ben je zeker van een plek (mits je toelaatbaar bent natuurlijk). Krijg je op basis van jouw score rangnummer 320 dan is de kans dat je een plek krijgt nihil

Hieronder vind je wekelijks op vrijdag een update over het rangnummer dat aan de beurt is om geplaats te worden. Op deze manier hopen we dat jij je kansen op een opleidingsplaats een beetje kunt inschatten.

Het rangnummer dat aan de beurt is om geplaatst te worden is rangnummer 114. Op vrijdag 25 juni volgt een nieuwe update.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 18 juni 2021