Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Ergotherapie

Studeren kost tijd. Gemiddeld 40 uur per week. Deze tijd bestaat uit uren waarbij je les of begeleiding krijgt van een docent. Dit noemen we contacttijd. Daarnaast zul je ook zelfstandig dingen voor je studie moeten doen. Dit noemen we zelfstudie.

Mandy - Student jaar 3 Ergotherapie

Als ergotherapeut focus je niet op de directe gebreken, maar juist op de mogelijkheden van een cliënt.

Lees verder

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, vaardighedenlessen, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is gemiddeld 20 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Op de HvA bieden we het onderwijs fysiek op locatie en online aan.

Zelfstudie

Naast de contacttijd studeer je nog ca. 20 uren zelfstandig of met groepsgenoten. Dit houdt zowel het werken aan je project, uren draaien op een praktijkleren plek, het voorbereiden van je lessen, als vaardigheden oefenen in. De studiebelasting voor ieder studiejaar is 40 uur per week.

Toetsen

De opleiding kent de volgende toetsvormen: theorietoetsen, verslagen bij projecten, presentaties, vaardigheidstoetsen met simulatiepatiënten, observatieopdrachten, stageopdrachten, essays en reflectieopdrachten.

Studiepunten

De opleiding kent de volgende toetsvormen: theorietoetsen, verslagen bij projecten, presentaties, vaardigheidstoetsen met simulatiecliënten, observatieopdrachten, stageopdrachten, essays en reflectieopdrachten.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 27 augustus 2020