Toelatingseisen

Ergotherapie

Je wordt tot de opleiding Ergotherapie toegelaten met een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bijspijkeren Engels en Biologie

Voor de opleiding Ergotherapie gelden geen vereiste vakken. Wel is het handig om je voor de start van de opleiding te verdiepen in de vakken Engels en biologie op havo-niveau. Tijdens de opleiding moet je Engelse vakliteratuur lezen. Bij biologie gaat het vooral om kennis over het menselijk lichaam.

Vooropleiding

Bekijk hieronder de aanbevelingen of toelatingsprocedure per vooropleiding.

Je kunt met Ergotherapie starten met een havo- of vwo-diploma. Er gelden geen aanvullende toelatingseisen.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. De opleiding Ergotherapie verleent geen vrijstellingen voor op het mbo-behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Studievertraging door coronamaatregelen

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma? Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo-opleiding in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren. Je kunt ook vakken volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan als je deze nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Bekijk alle voorbereidende HvA-cursussen.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken .

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 4 maart 2022