Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Ergotherapie

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-4- diploma.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

BIJSPIJKEREN Engels en Biologie

Voor de opleiding ergotherapie zijn er geen vereiste vakken. Wel is het handig zijn om voor de start van de opleiding je nog even te verdiepen in Engels en Biologie en op havoniveau. Tijdens de opleiding zul je Engelse vakliteratuur moeten lezen. Bij Biologie gaat het vooral om het onderwerp het menselijk lichaam.

VOOROPLEIDING

Bekijk hieronder de aanbevelingen of toelatingsprocedure per vooropleiding.

Je kunt met Ergotherapie starten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma. Er gelden geen aanvullende toelatingseisen.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder deficiëntie- en opfriscursussen .

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken .

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 september 2020