Studielast

Bestuurskunde

Bij de opleiding Bestuurskunde heb je minimaal 15 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding Bestuurskunde bestaat uit onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 15. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 25 uren alleen of met medestudenten aan projecten, onderzoek en opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 9 februari 2021