Studielast

Deze opleiding biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: colleges, practica, project- en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

Verder besteed je circa 24 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding op lessen en tentamens).

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 11 februari 2021