Werkvormen in het hbo

Op het hbo wordt op veel manieren les gegeven. Per opleiding kan er verschil zijn tussen de onderwijsvormen die aangeboden worden. Dit zijn de meest voorkomende:

Een hoorcollege is een college waarbij één of meerdere docenten mondeling de lesstof overbrengen. Vaak is dit voor een grote groep studenten. Ter voorbereiding moet je een aantal hoofdstukken gelezen hebben of een opdracht gemaakt hebben.

Een werkcollege is een les waarin je de geleerde theorie toepast. Dit doe je door alleen of met medestudenten aan een opdracht te werken. De docent geeft de opdracht en je kunt hem vragen stellen. Vaak doe je dit in een klaslokaal.

Steeds vaker worden lessen digitaal gegeven. Je volgt de les dan op je computer thuis. De HvA gebruikt een digitale leer en werkomgeving voor deze lessen. Hier hebben alleen studenten en docenten toegang toe.

Je werkt met een kleine groep medestudenten aan een opdracht of project. Je maakt afspraken wie wat doet en overlegt over de inhoud en de planning. Je wordt beoordeeld op het eindresultaat, maar ook op de samenwerking onderling.

Vooral bij de praktische opleidingen heb je naast theoretische lessen en projectgroepen ook vaardigheidslessen of practica. Tijdens deze lessen leer je een bepaalde handeling doen of een specifiek product maken. Je komt voor deze lessen vaak naar school en maakt gebruik van de labs, practicum-ruimtes of vaardigheidslokalen.

Als je geen colleges hebt en ook geen afspraak met een projectgroep, kun je thuis, op de hogeschool of op een andere rustige plek zoals de bibliotheek zelfstandig studeren. Je kunt dan hoofdstukken lezen of opdrachten maken om je goed voor te bereiden op je colleges of het tentamen of te werken aan jouw taak in het project.

Ben je benieuwd welke lesvormen bij een bepaalde opleiding veel voorkomen? Vraag het aan een student, bijvoorbeeld tijdens de open dag.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 oktober 2020