Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verschil tussen mbo en hbo

Op het hbo gaan de dingen anders dan op het mbo. Je moet meer zelf doen. De stof wordt sneller behandeld. Je krijgt op een andere manier les. Soms klassikaal, soms in projectgroepen en soms moet je het helemaal alleen doen. Hieronder zetten we de grootste verschillen voor je op een rij:

Meer zelfstandigheid

Veel oud mbo-studenten geven aan dat de mate van zelfstandigheid in het begin erg wennen is. Op het mbo vertellen leraren wat je moet doen en controleren zij dit ook. Op het hbo vertellen leraren je nog wel wat je moet doen, maar er wordt niet meer gecontroleerd of je het ook gedaan hebt. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Op het mbo wordt bijna alle lesstof op school behandeld. Tijdens de les kun je vragen stellen en kun je het grootste deel van je werk afmaken. Op het hbo zul je een groot deel van je schoolwerk zelfstandig thuis moeten maken. Dit wordt zelfstudie genoemd.

Op het mbo wordt regelmatig getoetst of je de lesstof hebt begrepen. Op het hbo zijn er maar een paar toetsmomenten per jaar, de tentamenperiodes. Met de tentamens toetsen de docenten of je de stof beheerst. Omdat er maar een paar momenten zijn, tellen die dus extra zwaar mee.

Tips!

Zorg dat je bij de lessen aanwezig bent. Daar kun je al je vragen stellen aan de docent. 

Houd je huiswerk goed bij. En begin ruim op tijd met het leren van je tentamens.

Plannen, plannen, plannen

Op het hbo krijg je meer lesstof dan op het mbo. Bovendien wordt niet alle stof in de les behandeld. Je zult dus veel werk in je eigen tijd moeten doen. Daarnaast geven docenten huiswerk op, maar controleren ze niet of je het gemaakt hebt. Of je de stof begrepen hebt, wordt duidelijk bij de toetsing.

Het is heel belangrijk dat je alle stof op tijd behandeld, het huiswerk op tijd maakt en zelf aangeeft als je dingen niet snapt.

Om dit goed te kunnen doen, is plannen het toverwoord. Bedenk vooraf welk huiswerk je wanneer gaat doen, plan dit in, en houd je aan deze planning.

Tip!

Plan naast je huiswerk ook je vrije tijd en je eventuele bijbaantje in. Zo weet je wanneer je aan het werk moet, maar weet je ook wanneer er tijd is voor leuke dingen.

Vraag om hulp

Op het hbo kun je veel hulp krijgen, maar je zult er zelf om moeten vragen. Hulp vragen is niet raar, maar hoort er juist bij op het hbo.

  • Heb je moeite met de lesstof, geef dit aan bij de docent.
  • Kun je op een specifiek gebied, zoals taal, rekenen of een bepaald vak extra hulp gebruiken, bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider. Die weet welke bijlessen je kunt volgen of kent misschien een ouderejaars student die je op weg kan helpen.
  • Twijfel je over je opleiding, bespreek dit met je studieloopbaanbegeleider. Samen kijken jullie dan wat je hieraan kunt doen of dat je misschien bij een andere opleiding beter op je plek bent.
  • Heb je te maken met privéomstandigheden die het studeren lastig maken? Neem contact op met de studentendecaan.

Tip!

Blijf niet lopen met je vragen, maar vraag om hulp!

Werkvormen op het hbo

Op het hbo zijn veel verschillende manieren waarop jij les krijgt. Dit noemen we werkvormen:

  • Hoorcolleges: Een hoorcollege is een college waarbij één of meerdere docenten mondeling de lesstof overbrengen. Vaak is dit voor een grote groep studenten. Ter voorbereiding moet je een aantal hoofdstukken gelezen hebben of een opdracht gemaakt hebben.
  • Werkcolleges: Een werkcollege is een les waarin je de geleerde theorie toepast. Dit doe je door alleen of met medestudenten aan een opdracht te werken. De docent geeft de opdracht en je kunt hem vragen stellen. Vaak doe je dit in een klaslokaal.
  • Digitale lessen: Steeds vaker worden lessen digitaal gegeven. Je volgt de les dan op je computer thuis. De HvA gebruikt een digitale leer en werkomgeving voor deze lessen. Hier hebben alleen studenten en docenten toegang toe.
  • Projectgroepen: Je werkt met een kleine groep medestudenten aan een opdracht of project. Je maakt afspraken wie wat doet en overlegt over de inhoud en de planning. Je wordt beoordeeld op het eindresultaat, maar ook op de samenwerking onderling.
  • Vaardigheidslessen en practica: Vooral bij de praktische opleidingen heb je naast theoretische lessen en projectgroepen ook vaardigheidslessen of practica. Tijdens deze lessen leer je een bepaalde handeling doen of een specifiek product maken. Je komt voor deze lessen vaak naar school en maakt gebruik van de labs, practicum-ruimtes of vaardigheidslokalen.
  • Zelfstudie: Als je geen colleges hebt en ook geen afspraak met een projectgroep, kun je thuis, op de hogeschool of op een andere rustige plek zoals de bibliotheek zelfstandig studeren. Je kunt dan hoofdstukken lezen of opdrachten maken om je goed voor te bereiden op je colleges of het tentamen of te werken aan jouw taak in het project.

Tip!

Ben je benieuwd welke werkvormen bij een opleiding veel voorkomen? Vraag het aan een student, bijvoorbeeld tijdens de open dag.