Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Zij-instroom in Beroep (ZiB) - Leraar Speciaal (Basis)onderwijs - Scholingstraject

Het traject bestaat uit een opleidingsdeel en het werken en leren in de praktijk. Je krijgt gedurende het gehele traject begeleiding. Aan het einde volgt een beoordeling door middel van een assessment.

Op donderdagen volg je met andere zij-instromers het studieprogramma. We werken allereerst aan een stevig pedagogisch-didactisch fundament waarin de basis van het lesgeven centraal staat: je leert hoe je voor een groep moet staan en hoe je didactisch gezien een goede les moet geven. In een aantal modules gaan we specifiek in op de uitdagingen in het speciaal (basis)onderwijs. We maken daarbij gebruik van de kennis van verschillende experts uit de onderwijspraktijk van het speciaal onderwijs.

In het studieprogramma komen uiteraard alle (school)vakken die in het primair onderwijs worden aangeboden aan de orde. Ook in deze vakmodules nodigen we je uit om samen met ons de vertaalslag te maken naar je eigen praktijksituatie.

Vertaling naar praktijk speciaal (basis)onderwijs

De modules zijn zó opgezet dat je het geleerde ook direct kunt toepassen in jouw groep of op jouw school. Voor deze route speciaal (basis)onderwijs werken we intensief samen met praktijkbegeleiders, experts in deze vorm van onderwijs, die inhoudelijk op de hoogte zijn van het studieprogramma.

Waarom kiezen voor de route speciaal (basis)onderwijs?

  • Je wilt graag werk doen dat écht betekenis heeft.
  • In Amsterdam is een groot tekort aan leerkrachten, de kinderen in Amsterdam hebben jou nodig!
  • Je wordt begeleid door vakinhoudelijke experts met ruime ervaring in het speciaal (basis)onderwijs.
  • Je volgt een route op maat met een eigen scholingsplan.
  • De vertaling naar jouw werkpraktijk staat steeds centraal, zo kun je wat je leert de volgende dag direct toepassen.
Download de flyer voor Zij-instroom in Beroep (ZiB) - Leraar Speciaal (Basis)onderwijs - Scholingstraject

Wat levert het je op?

Je ontvangt na afronding van het ZIB-traject speciaal (basis)onderwijs je getuigschrift om les te mogen geven in het basisonderwijs plus een certificaat voor de route van het speciaal (basis)onderwijs. Gefeliciteerd!