Hogeschool van Amsterdam

Studiekeuzecheck

Verplicht voor alle voltijdopleidingen

Om je studie met succes af te ronden is het belangrijk dat je je goed voorbereidt op je studiekeuze en een opleiding kiest die bij je past. De studiekeuzecheck biedt jou en de opleiding de mogelijkheid om te controleren of je voor de juiste studie hebt gekozen.

 

Kies je een voltijdopleiding, dan is de studiekeuzecheck een verplicht onderdeel van je inschrijving.

Kies je voor een deeltijd- of duale opleiding, kijk dan op de pagina Studiekeuzecheck deeltijd- en duale opleidingen hoe de studiekeuzecheck, vaak gecombineerd met de intake, wordt aangeboden.

De informatie op deze pagina gaat hierna alleen over voltijdopleidingen. 

 

Waarom een studiekeuzecheck?

 • Je controleert samen met de opleiding nog één keer of de opleiding bij je past
 • ​Je voorkomt teleurstelling als je de verkeerde studie kiest.
 • Je beperkt het risico dat je de studie vroegtijdig afbreekt.

Na afronding van de studiekeuzecheck ontvang je een persoonlijk studiekeuzeadvies dat is gebaseerd op de resultaten van jouw studiekeuzecheck.

Terug naar boven

 

Heb je een voltijdopleiding gevonden die bij je past? Dan is de eerste stap dat je je voor die opleiding inschrijft in Studielink. Hoe je dat doet, lees je in het Stappenplan inschrijven. Voor studiejaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017 tot uiterlijk op 1 mei 2018 inschrijven.

Na je inschrijfverzoek via Studielink ontvang je een uitnodiging van de opleiding voor de studiekeuzecheck. De HvA begint half januari met het versturen van dit bericht per e-mail. Als je je al vroeg hebt ingeschreven in Studielink (tussen 1 oktober en half januari) moet je dus even geduld hebben.

Meerdere opleidingen

Heb je je bij de HvA voor meer opleidingen ingeschreven? Dan doe je voor elke opleiding apart mee aan de studiekeuzecheck. Daarvoor krijg je van elke opleiding apart een uitnodiging.

Terug naar boven

 

Voor wie geldt de studiekeuzecheck?

De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor het eerste jaar van elke voltijdopleiding en geldt voor alle aankomende studenten.

Woon je in de periode van de studiekeuzecheck niet in Nederland, dan kun je via een online programma en/of via Skype deelnemen aan de studiekeuzecheck. Dit geldt ook voor aankomende studenten die op de Caribisch-Nederlandse eilanden wonen. Voor de opleiding International Business geldt een uitzondering.

Voor bacheloropleidingen met een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus) en voor masteropleidingen gelden andere toelatingsprocedures. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding heeft een eigen toelatingsprocedure. 

Terug naar boven

 

Wat houdt de studiekeuzecheck in?

De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van je inschrijving voor een voltijdopleiding en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Je vult een online vragenlijst in.
 • Je maakt een voorbereidingsopdracht, zoals:
  • het bekijken van een webcollege
  • het lezen van een artikel of
  • het maken van een praktijkopdracht.
 • Je volgt een of meer colleges, soms ook online.
 • Je volgt in de meeste gevallen een praktijkles. 

De studiekeuzecheck wordt afgerond met een beoordeling. Voorbeelden daarvan zijn:

 • een kennistoets over het huiswerk en het (hoor)college of
 • een presentatie aan de hand van een praktijkopdracht.

Op de dag van de studiekeuzecheck maak je ook kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

Meerdere opleidingen

Heb je je bij de HvA voor meer opleidingen ingeschreven? Dan doe je voor elke opleiding apart mee aan de studiekeuzecheck.   

 

Inhoud studiekeuzecheck per opleiding

De inhoud van de studiekeuzecheck verschilt per opleiding. Kijk bij de opleiding of leerroute van jouw keuze voor de data en het programma van de studiekeuzecheck.

Terug naar boven

 

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking waardoor je de studiekeuzecheck in de aangeboden vorm niet kunt maken? Stuur dan een e-mail naar functiebeperking@hva.nl. Dit e-mailadres is van Kitty Damen, zij werkt op het secretariaat van Dienst Studentenzaken. Zij stuurt jouw vraag dan door naar de studentendecaan van jouw opleiding. De studentendecaan adviseert de opleiding over eventuele aanpassingen.

Voorbeeld: je bent slechthorend en wilt een tolk meenemen. Of: vanwege een spierziekte kun jij je handen niet goed gebruiken en heb je een laptop nodig.

In de studiekeuzecheck zit al extra toetstijd ingebouwd. Bij dyslexie en andere vormen van functiebeperking waarvoor je extra toetstijd kreeg op je voorgaande opleiding of examens hoef je (vooraf) dus niets te regelen.

Heb je tot nu toe geen aanpassingen nodig gehad, dan kun je gewoon naar de studiekeuzecheck gaan. Kijk van te voren naar het programma om verrassingen te voorkomen.

Kijk voor meer informatie bij Studeren met een functiebeperking

Terug naar boven

 

Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

Elke voltijdopleiding biedt de studiekeuzecheck aan op meerdere momenten. Sommige opleidingen bieden al studiekeuzechecks aan in februari, maart en april. Alle opleidingen bieden studiekeuzechecks aan in de periode juni tot en met half juli. 

Na je inschrijfverzoek via Studielink ontvang je een uitnodiging van de opleiding voor de studiekeuzecheck. De HvA begint half januari met het versturen van dit bericht per e-mail. Als je je al vroeg hebt ingeschreven in Studielink (tussen 1 oktober en half januari) moet je dus even geduld hebben.

Je vult online de vragen in en kiest een datum voor de studiekeuzecheck via een datumprikker. 

Je kunt uit meerdere data kiezen, maar het aantal plaatsen per datum is beperkt. Meld je dus zo snel mogelijk aan, maar uiterlijk binnen vier weken. Als je dit niet doet, kun je niet deelnemen aan de studiekeuzecheck en wordt je inschrijfverzoek afgewezen.

Heb je je voor meer opleidingen bij de HvA ingeschreven? Dan doe je voor elke opleiding apart mee aan de studiekeuzecheck. Daarvoor krijg je van elke opleiding apart een uitnodiging.

Terug naar boven

 

Afmelden studiekeuzecheck

Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht voor alle voltijdopleidingen. Alleen met een aantoonbare geldige reden kun je een verzoek indienen om de studiekeuzecheck op een ander moment te doen. Een geldige reden is bijvoorbeeld een ongeval, een onverwachte herkansing voor je eindexamen of een begrafenis. Je moet dit wel kunnen aantonen. Ziekte kan een geldige reden zijn, maar de opleiding ontvangt bij ziekmelding wel graag een medische verklaring. 

Voorbeelden van ongeldige redenen zijn: een rijexamen of een vakantie die je geboekt hebt ná het moment dat je je in Studielink hebt ingeschreven. 

Tot wanneer je de zelfgekozen datum nog kunt wijzigen via de datumprikker, verschilt per opleiding. De exacte termijn staat in het e-mailbericht dat je ontvangt ter bevestiging van de eerder gekozen datum. Houd rekening met een beperkt aantal beschikbare plaatsen op andere data. 

Afmelden voor de studiekeuzecheck doe je bij de opleiding. Als je niet aanwezig bent geweest bij de studiekeuzecheck ontvang je automatisch een e-mail. Daarin staat hoe je kunt aangeven waarom je afwezig was. De opleiding neemt vervolgens contact met je op om jouw afwezigheid te bespreken en vast te stellen of deze een geldige reden had.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig.

Terug naar boven

 

Studiekeuzeadvies 

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je binnen twee weken na deelname aan de studiekeuzecheck een studiekeuzeadvies. Dit wordt opgestuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.

Het studiekeuzeadvies maakt het voor jou en de opleiding mogelijk om nog één keer te checken of je voor de juiste studie hebt gekozen. Zijn de beoordelingen waarmee je de studiekeuzecheck hebt afgerond gemiddeld voldoende? Dan ontvang je een positief studiekeuzeadvies.

Een positief studiekeuzeadvies is twee jaar geldig. Heb je in 2017 voor dezelfde opleiding bij de HvA al meegedaan aan de studiekeuzecheck en een positief advies gekregen, maar heb je de start van je studie een jaar uitgesteld tot september 2018? Dan hoef je niet opnieuw deel te nemen. Mocht je na deelname aan de studiekeuzecheck in 2018 besluiten toch liever eerst een tussenjaar te nemen, dan hoef je in 2019 niet opnieuw deel te nemen aan de studiekeuzecheck van dezelfde opleiding.

Zijn de beoordelingen waarmee je de studiekeuzecheck hebt afgerond gemiddeld onvoldoende? Dan ontvang je een negatief studiekeuzeadvies. De opleiding geeft daarmee aan te twijfelen of jij een goede studiekeuze hebt gemaakt. De opleiding geeft meestal een aanvullend advies of neemt contact met je op om dit te bespreken. Het negatief advies is niet bindend en is slechts één jaar geldig.

Terug naar boven

 

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een besluit dat over jou genomen wordt tijdens de studiekeuzecheckprocedure, kun je daartegen bezwaar maken. Twee voorbeelden:  

 • Je was verhinderd op de datum waarop jij mee zou doen aan de studiekeuzecheck, en vindt zelf dat je daar een goede reden voor had. Die reden heb je op tijd doorgegeven. De opleiding vindt het echter geen geldige reden.
 • Je hebt op tijd, voor 1 mei, je verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink, maar je hebt de uitnodiging van de opleiding om deel te nemen aan de studiekeuzecheck niet ontvangen. De opleiding heeft inmiddels besloten dat je niet wordt toegelaten omdat je niet hebt meegedaan aan de studiekeuzecheck.

Probeer er altijd eerst met de opleiding uit te komen door je vraag te stellen via het Digitaal Servicepunt. Ben je vervolgens niet tevreden over het besluit, dan kun je tot uiterlijk zes weken na het besluit een bezwaar indienen via het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht. Je krijgt daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk vier weken na ontvangst van je bezwaar een reactie.

Terug naar boven

Meer weten?

Bekijk de veelgestelde vragen

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 februari 2018