Hogeschool van Amsterdam

Pedagogiek

Bachelor, deeltijd

Hoe zet je een cursus op voor ouders met lastige pubers? Wat is het beste pedagogische klimaat op een kinderdagverblijf? Tijdens de opleiding Pedagogiek leer je hoe je deze vragen en problemen aanpakt.

De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. Belangrijke vakken in het eerste studiejaar zijn onder andere: Pedagogiek, Inleiding Opvoedingsondersteuning, Psychologie, Communiceren met Kinderen, Onderzoeksmethoden, Sociologie, Inleiding Kinderopvang en Diversiteit in de Grote Stad. Vanaf het eerste jaar loop je stage, bijvoorbeeld bij een instelling voor huiswerkbegeleiding, op (basis)scholen, in de kinderopvang, bij de Weekend Academie of bij het project BOOT. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding Pedagogiek of Leraar Pedagogiek. Bij Pedagogiek loop je in het derde jaar stage en volg je lessen. In het vierde jaar kies je een minor en rond je de opleiding af met een praktijkonderzoek.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week als je het volledige studieprogramma volgt.

Lees meer

Als afgestudeerd hbo-pedagoog heb je de volgende mogelijkheden: adviserende en begeleidende functies in de jeugdzorg, pedagogisch preventiewerk en voorlichting, kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Denk verder aan coördinerende functies in diverse projecten voor opvoedingsondersteuning, op basisscholen en in buurtnetwerken. Ook kun je functies vervullen die gericht zijn op ontwikkeling van onderwijs-, welzijns- en jeugdbeleid.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 31 augustus via hva.studielink.nl. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Vanaf december kun je je via deze website aanmelden voor een intakegesprek met studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding