Werkplekleren

De stageovereenkomst

Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageschool. Uiteraard helpt de HvA hen daarbij wanneer nodig. Heeft de student een stageschool gevonden? Dan is de eerstvolgende stap het registreren van de stage zodat de tripartiete overeenkomst tussen de student, stageschool én de HvA tot stand komt.

Het proces van het registreren van een stage verloopt volledig digitaal en wordt door de student opgestart. Studenten starten deze registratie zelf in het stageregistratiesysteem OnStage.

Wanneer u Schoolopleider bent ontvangt u hierover automatisch bericht wanneer studenten hun stage in het systeem geregisteerd hebben. Heeft u vragen over de stage overeenkomst? Neem dan contact op met het Stagebureau.

Vanaf maart 2024 zijn we begonnen met de overstap van Centuri naar OnStage. Als het goed is, heeft u hierover per mail bericht gehad. Zo niet, neem contact op met het Stagebureau.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor het volgen van een lerarenopleiding is het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet verplicht. Wanneer de stageschool een VOG van de student verlangt, kan de student deze aanvragen bij de gemeente waar de student staat ingeschreven. Op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden een VOG brochure en een VOG NP formulier (voor natuurlijke personen) aangeboden. De stageschool vult een deel van het formulier in en maakt een afspraak met de student over het aanleveren van de door de gemeente getekende verklaring. De HvA speelt hierin geen rol, een kopie voor de HvA is derhalve niet nodig.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 maart 2024