Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Stagemarkten op de hogeschool

Jaarlijks organiseert de HvA een tweetal stagemarkten om studenten en opleidingsscholen met elkaar in contact te brengen.

De stagemarkten worden georganiseerd door het stagebureau in overleg met de scholen. De markten vinden plaats in het Kohnstammhuis van de HvA. 

Zoals op een echte markt komt vraag en aanbod hier bij elkaar. De opleidingsscholen hebben elk een 'kraam' tot hun beschikking, om materiaal aan te bieden en studenten over hun scholen te vertellen. Het doel is dat studenten zich kunnen oriënteren op de verschillende opleidingsscholen. Voor de opleidingsscholen is dit een uitgelezen kans om in contact te komen met een nieuwe generatie docenten. 

In het studiejaar 2020-2021 worden de stagemarkten georganiseerd op 18 september 2020 voor de eerstejaars studenten en 16 april 2021 voor de (aankomend) hogerejaars studenten.

Onze opleidingsscholen ontvangen voor elke stagemarkt een uitnodiging om hieraan deel te nemen. 


Update: vanwege de maatregelen rond het corona-virus heeft de HvA besloten de stagemarkt op 17 april 2020 niet door te laten gaan.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 mei 2020
Jasper Hooimeijer - Voorzitter Expertisegroep Werkplekleren

Als Instituutsopleider zie ik hoe mooi het is dat onze studenten op gedreven scholen leren wat het is om docent te zijn. Het is de plek om voorbereid te worden op de toekomst.

Lees verder