Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Stagemarkten op de hogeschool

Jaarlijks organiseert de HvA een tweetal stagemarkten om studenten en opleidingsscholen met elkaar in contact te brengen.

De stagemarkten worden georganiseerd door het stagebureau in overleg met de scholen.

Het doel is dat studenten zich kunnen oriënteren op de verschillende opleidingsscholen. Voor de opleidingsscholen is dit een uitgelezen kans om in contact te komen met een nieuwe generatie docenten.

In het studiejaar 2021-2022 worden de stagemarkten georganiseerd op 24 september 2021 voor de eerstejaars studenten en 22 april 2022 voor de (aankomend) hogerejaars studenten.

Onze opleidingsscholen ontvangen voor elke stagemarkt een uitnodiging om hieraan deel te nemen.

Stagemarkt eerstejaarsstudenten 2e graadslerarenopleidingen

De jaarlijkse stagemarkt voor onze eerstejaars studenten staat gepland op 24 september 2021 van 13.30 tot 15.30. Vanwege de Coronacrisis zal deze in een andere vorm plaatsvinden dan gebruikelijk. De stagemarkt zal dit keer online georganiseerd worden, waarbij er per opleidingsschool twee vertegenwoordigers online aanwezig zullen zijn: één presentator en één moderator, die online vragen van studenten beantwoordt tijdens de sessie. Er vinden zes sessies van een kwartier plaats waarbij studenten online kunnen binnenkomen. Na elk kwartier is er een pauze van vijf minuten zodat studenten bij een andere school online kunnen binnenlopen.

Het doel is van de stagemarkt is dat studenten zich kunnen oriënteren op de verschillende opleidingsscholen. Studenten die op de stagemarkt komen zijn geïnteresseerd welke scholen er onder de opleidingsschool vallen en wat kenmerkend is voor deze scholen. Daarnaast willen studenten graag van te voren weten welke vacatures er beschikbaar zijn, zodat zij de juiste school online kunnen bezoeken. Studenten zullen ná de stagemarkt per mail solliciteren op beschikbare vacatures die in Centuri staan.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 mei 2021
Jasper Hooimeijer - Voorzitter Expertisegroep Werkplekleren

Als Instituutsopleider zie ik hoe mooi het is dat onze studenten op gedreven scholen leren wat het is om docent te zijn. Het is de plek om voorbereid te worden op de toekomst.

Lees verder