Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Stagemarkten op de hogeschool

Jaarlijks organiseert de HvA een tweetal stagemarkten om studenten en opleidingsscholen met elkaar in contact te brengen.

De stagemarkten worden georganiseerd door het stagebureau in overleg met de scholen. De markten vinden plaats in het Kohnstammhuis van de HvA. 

Zoals op een echte markt komt vraag en aanbod hier bij elkaar. De opleidingsscholen hebben elk een 'kraam' tot hun beschikking, om materiaal aan te bieden en studenten over hun scholen te vertellen. Het doel is dat studenten zich kunnen oriënteren op de verschillende opleidingsscholen. Voor de opleidingsscholen is dit een uitgelezen kans om in contact te komen met een nieuwe generatie docenten. 

De stagemarkt in september wordt druk bezocht door de eerstejaarsstudenten. Er is een markt in april voor de (aankomend) hogerejaars studenten voor stages in het komende studiejaar. In het studiejaar 2019-2020 worden de stagemarkten georganiseerd op 20 september 2019 voor de eerstejaars studenten en 17 april 2020 voor de (aankomend) hogerejaars studenten.

Onze opleidingsscholen ontvangen voor elke stagemarkt een uitnodiging om hieraan deel te nemen. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 februari 2020