Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Maak kennis met....

Testimonial

Mijn naam is Ruud Kok. Ik ben sinds 2010 werkzaam als docent/docentenopleider bij de HvA. Daarvoor heb ik 18 jaar in het VO als docent scheikunde gewerkt. Daarnaast ben ik begeleider van nieuwe docenten en schoolopleider geweest op het Jac. P. Thijsse College in Castricum.

Als coördinator werkplekleren wil ik het werkplekleren naar een hoger plan brengen.

Ruud Kok - Maak kennis met de HvA-collega's die nauw betrokken zijn bij het werkplekleren.

Sinds het voorjaar ben ik samen met vijf collega’s coördinator werkplekleren. In die functie stuur ik een team van instituutsopleiders aan. Mijn instituutsopleiders zitten op scholen in een gebied van Hoofddorp tot Den Helder, zeg maar Noord-Holland Noordwest. Daarnaast heb ik contact met het management van de opleidingsscholen in mijn gebied en natuurlijk de schoolopleiders van die scholen.

De contacten met de opleidingsscholen vind ik erg belangrijk: we moeten het opleiden samen doen, de scholen samen met de HvA. Ik nodig me dan ook graag uit op de opleidingsscholen om kennis te maken en om te leren over het specifieke manieren van opleiden door die opleidingsscholen.

Ik wil me graag inzetten om de vakdidactische kennis die we hier op de HvA hebben te kunnen koppelen aan de begeleiding en beoordeling op de scholen. Een mooie aanzet hiervoor is bijvoorbeeld het vaknetwerk NaSk waarbij werkplekbegeleiders van NaSk-studenten twee keer per jaar bij ons op de HvA worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Die bijeenkomsten gaan over vakdidactiek, maar ook meer algemene zaken zoals begeleiden en beoordelen komen aan bod.

Nader kennismaken? Ik ben bereikbaar via: r.kok2@hva.nl