Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Herontwerp beoordelingssystematiek Werkplekleren 2020-2021

1 okt 2020 12:37 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

In 2017 heeft de accreditatiecommissie vastgesteld dat de onderbouwing van de wpl 4-beoordeling verbetering behoeft: de beoordeling moet transparanter. Met name de onderbouwing van de eindcijfers en de koppeling van het bewijsmateriaal met de beoordeling en het beoordelingsgesprek moet beter navolgbaar zijn. Tevens moet de beoordelingsprocedure door alle betrokkenen op dezelfde manier worden uitgevoerd, nu is dat helaas niet altijd het geval.

De Expertgroep Werkplekleren wil tegelijk met het voldoen aan de eisen van de accreditatiecommissie, een eigen kwaliteitsslag maken in de beoordelingssystematiek van het werkplekleren, te beginnen bij wpl 4.

Voor deze opdracht tot revisie is in het in het lopende jaar een projectteam in het leven geroepen onder leiding van Beatrix Gilbert en Susan Kruis, beiden lid van de Expertisegroep Werkplekleren. Volgens planning zal het huidige wpl 4-formulier dit jaar worden gereviseerd om in het collegejaar 2021-2022 te worden ingevoerd. Aansluitend zullen de beoordelingsformulieren van wpl 1-3 worden gereviseerd zodat ze in collegejaar 2022-2023 naadloos aansluiten bij de beoordelingssystematiek van wpl 4.

Klankbordgroep

Om draagvlak te creëren is input vanuit het veld belangrijk en welkom. Er worden twee klankbordgroepen ingesteld met diverse samenstelling (met o.a. schoolopleiders, werkplekbegeleiders, instituutsopleiders en studenten deeltijd en voltijd). Door middel van de klankbordgroepen kunnen we polsen of we op de goede weg zitten voor wat betreft het herontwerp van het wpl 4-formulier.

Overbrugging met aanvullende opdracht wpl 4 voor collegejaar 2020-2021

Om dit jaar toch aan de accreditatie-eisen te voldoen, maken studenten wpl 4 een aanvullende opdracht. Studenten kunnen een omschrijving van de opdracht vinden in de Handleiding Werkplekleren. Daarnaast is de opdracht beschikbaar in de digitale leeromgeving van de HvA (Brightspace).

De aanvullende wpl 4-opdracht is voorwaardelijk voor het afronden van de Lio-stage. De opdracht kunnen studenten ook gebruiken voor de onderbouwing van hun ontwikkeling in het portfolio. Daarnaast wordt de opdracht door alle vierdejaars studenten in het afstudeerdossier (in het portfolio) opgenomen. In de bijlage in dit schrijven is deze opdracht ook opgenomen. Als je hier nog vragen over hebt, dan kun je terecht bij de instituutsopleider van de HvA op je school.

Lees hier de aanvullende opdracht werkplekleren 4 (2020-2021).