Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Duo- en tandemstage 2020-2021

17 jun 2020 09:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

De HvA verwacht voor het komende collegejaar meer studenten die op zoek gaan naar een stageplaats. Er komt dus een druk op de bestaande stageplekken. Dit komt enerzijds door studenten die vertraging hebben opgelopen en anderzijds een (verwachte) hoge instroom van nieuwe studenten. Dit kan eventuele gevolgen hebben voor stageplekken: zo kunnen studenten ervoor kiezen om samen stage te gaan lopen op een opleidingsschool (duo-stage). Maar ook een tandem-stage behoort tot de mogelijkheden: een student wordt dan gekoppeld aan een hogerejaars student.

Wat houdt een duo- en tandemstage in?

Een duo-stage houdt in dat twee studenten van hetzelfde vak worden gekoppeld aan een werkplekbegeleider van dat betreffende vak. Eén werkplekbegeleider begeleidt dus tegelijkertijd 2 studenten van hetzelfde leerjaar en hetzelfde vak.

Een tandemstage houdt in dat 2 studenten van hetzelfde vak maar van verschillende leerjaren aan elkaar worden gekoppeld: bij voorkeur wpl-3 met wpl-2, maar ook wpl-2 met wpl-1. Het verschil tussen een duo- en een tandemstage is dus het leerjaar.

Voor wie is de duo- en tandemstage bedoeld?

Vanwege de (verwachte) grote aantallen zijn studenten Geschiedenis en Engels verplicht om in jaar 1 een duo-stage te lopen, voor andere vakken is het optioneel. Wanneer er voor een bepaald vak te weinig stageplekken beschikbaar zijn, kan een tandemstage worden ingezet: met name een koppeling van wpl 1- en wpl 2-studenten, maar ook wpl 2 en wpl 3 behoort tot de mogelijkheden.

Echter, de constructie van duo- en tandemstages geldt niet voor wpl-4 studenten (LiO-stagiairs); zij lopen altijd een individuele stage met een eigen werkplekbegeleider.

Wat betekent dit voor de begeleiding?

Omdat de werkplekbegeleider zijn aandacht evenredig moeten verdelen over 2 studenten is het heel belangrijk om bij de start van de stage goede afspraken te maken over het aantal te geven lessen inclusief voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Een goede communicatie tussen werkplekbegeleider en beide studenten is dus cruciaal.

Wat betekent dit voor de beoordeling van de stage?

De procedure voor beoordeling blijft ongewijzigd, elke student krijgt een individueel eindcijfer.

Mogelijkheden binnen een duo-en tandemstage op een rij:

  • Team-teaching: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een les: samen voorbereiden, verzorgen en evalueren)
  • Co-teaching (verdelen van taken, de een geeft les terwijl de ander observeert, coacht, assisteert)
  • Delen van expertise door studenten (bijv. uitwisseling van vakdidactiek)
  • Uitwisselen en bespreken van reflecties

Voordelen van een duo- en tandemstage:

  • Studenten leren van en met elkaar
  • Studenten vinden steun vinden bij elkaar (veilig en minder kans op uitval)
  • Beter zicht op de eisen van een hogere stage (geldt alleen voor tandemstage)
  • Samen een les voorbereiden, geven en evalueren is naast leerzaam ook leuk

Uitdagingen van een duo- en tandemstage:

Naast een goede planning en organisatie is het van belang dat er een klik is tussen de aan elkaar gekoppelde studenten; echter ook bij een minder goede matching leert men veel. Zoals gebruikelijk zijn de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider de eerste aanspreekpunten bij vragen.

We hopen dat de geboden constructie ertoe leidt dat elke HvA- student een passende en leerzame stageplek kan vinden.