Werkplekleren

Beeld- of geluidsopnames in de school? Dit zijn de spelregels.

2 jul 2019 09:43 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

In het HvA-curriculum hebben lesopnames een cruciale rol als begeleidings-, reflectie-, intervisie- en beoordelingsinstrument. Sinds de nieuwe privacywet (AVG) zijn er specifieke regels rond het maken van beeld- en/of geluidsopnames van leerlingen en docenten. 

Beeld- en/of geluidsopnamen zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gebruiken van opnamemateriaal uit de beroepspraktijk voor opleidings-, professionaliserings- of kwaliteitsverbeteringsdoeleinden is daardoor een vorm van verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent dat de regels van de AVG van toepassing zijn.

De HvA heeft een protocol opgesteld waarin staat hoe de HvA omgaat met de AVG. Ook heeft de HvA een werkwijze opgesteld waarmee studenten heel snel kunnen achterhalen welke maatregelen zij per situatie moeten nemen.