Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Nieuwe beoordelingsformulieren

11 sep 2018 18:00 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Studenten worden tijdens de stage begeleid door zowel de stageschool als de HvA. Beide partijen spelen ook een rol in het beoordelen van de student. Vanaf dit studiejaar zijn er nieuwe beoordelingsformulieren beschikbaar voor het beoordelen van de student.

De beoordeling bestaat uit een tussenevaluatie en een eindbeoordeling.  Halverwege de stage organiseert de student zijn tussenevaluatie. De leerdoelen worden geĆ«valueerd en de positie van de student wordt gespiegeld aan het eindniveau, zodat de student beter weet waar hij tijdens de tweede helft van de stage aan moet werken. 

Eindbeoordeling

De student organiseert aan het eind van de stage een beoordelingsgesprek en een eventueel lesbezoek door de Werkplekbegeleider en Instituutsopleider. De beoordeling bestaat uit een voorbereiding op de beoordeling, de beoordeling zelf en de registratie van de beoordeling.