Werkplekleren

Werkplekleren

In ieder studiejaar maakt een leerwerktraject deel uit van het curriculum.

Dit geldt voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleidingen. Het verschil tussen deze twee varianten is vooral zichtbaar in de organisatie van de opleidingen. Voltijdstudenten hebben per studiejaar een gemarkeerd aantal stagedagen. Deze stagedagen verschillen per studiejaar en per opleiding. Deeltijdstudenten maken individuele stage-afspraken met de school.

In het eerste jaar van de opleiding loopt de student een vaste dag per week stage op een school. Het aantal dagen stage bouwt tijdens de studie op naar 3 dagen per week.

Planning

Studiejaar Start en afronding Aantal dagen
Jaar 1 voltijd School kiest startmoment 1 dag per week
Jaar 2 voltijd Geheel schooljaar 1 a 2 dagen per week
Jaar 3 voltijd Semester 1 2 dagen per week
Jaar 4 voltijd Geheel schooljaar 2 a 3 dagen per week

Een compleet overzicht van alle beschikbare stagedagen kunt u hier downloaden.

Beroepsopdrachten

In de opleidingen wordt gewerkt met 7 beroepsopdrachten, verspreid over 4 jaar. Een beroepsopdracht is een complexe integratieve leertaak op hbo-niveau waarin delen van de generieke kennisbasis in combinatie met de vakspecifieke kennisbasis worden aangeleerd en getoetst. De opdracht houdt een mix in van literatuuronderzoek, praktijkontwerp en –onderzoek, reflectie, analyse en vaardigheden. Studenten werken gedurende het semester aan een beroepsopdracht.

De begeleiding van de beroepsopdracht wordt wekelijks ingeroosterd bij een vak(didactiek)docent die meestal tevens SLB-er is. De beroepsopdracht heeft een strakke planning met duidelijk omschreven doelen en tussenproducten en beoordelingsformulieren, zodat de student goed weet waar zijn opdracht aan moet voldoen.

In dit document vind je een samenvatting van de beroepsopdrachten en een overzicht van de inhoud en de opdrachten per beroepsopdracht.

Een compleet en gedetailleerder overzicht van de beroepsopdrachten kunt hier bekijken.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 juni 2022