Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Werkplekleren verkort vwo-traject

De student van het verkorte vwo-traject volgt een compact en intensief programma van 180 studiepunten waarin de beroepspraktijk centraal staat.

Het programma rust op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijgt de student elk semester een beroepsopdracht waarin hij de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toe te passen tijdens de stage. De student werkt tegelijkertijd aan zijn persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent.

Schematische weergave werkplekleren

Studiejaar

1A; werkplekleren 1

1B; werkplekleren 2

2A; werkplekleren 3

2B; geen werkplekleren

3; LiO-stage

Stagedagen De student maakt zelf afspraken met de opleidingsschool.
Begeleiding en beoordeling

Begeleiding:

  • Een centrale begeleider voor alle eerstejaars studenten;
  • Begeleiding door Werkplekbegeleider (of de vakdocent) bij lesactiviteiten gedurende het leerwerktraject;
  • Begeleiding door andere docenten bij specifieke taken/opdrachten;
  • De verdeling van de begeleidingstaken tussen Werkplekbegeleider, Schoolopleider en Instituutsopleider kan per school verschillen;

Beoordeling:

  • De Werkplekbegeleider geeft een beoordelingsadvies WPL 1; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de Instituutsopleider/HvA-examinator.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 september 2018