Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Werkplekleren Kopopleiding

De eenjarige voltijdse kopopleiding tot tweedegraads leraar is bedoeld voor studenten met een afgeronde hbo- of wo-bachelor die nauw verwant is aan een schoolvak.

De kop-student volgt een uitgebreide onderwijskundige en pedagogisch-didactische scholing op de HvA. Daarnaast volgt hij bij de opleiding vakdidactiek. In beide semesters van het studiejaar volgt de student een intensief leerwerktraject waarbij hij tenminste twee dagen per week op de opleidingsschool aanwezig is.

In dit leerwerktraject is sprake van een groeimodel waarbij de student aan het einde van het schooljaar kan aantonen dat hij startbekwaam is aan de hand van de bekwaamheidseisen die uitgangspunt zijn van de opleiding.  

Schematische weergave werkplekleren kopopleiding

Indicatie lesdagen en uren

Semester 1A; 4 lesuren per week, 2 tot 3 dagen op de stageschool.

Semester 1B; 6 lesuren per week, 2 tot 3 dagen op de stageschool

Semester 2; 8 lesuren per week, 2 tot 3 dagen op de stageschool. De student heeft enkele eigen klassen

Activiteiten

Semester 1A; de student observeert (2 weken) ontwikkelt en geeft delen van lessen en daarna, onder begeleiding, complete lessen. 

Semester 1B; de student ontwikkelt en geeft, onder begeleiding, lessen.

Semester 2; de student start met de LiO-stage na het LiO-startassessment. 

Begeleiding en beoordeling

Begeleiding:

  • Begeleiding door Werkplekbegeleider (of de vakdocent) bij lesactiviteiten gedurende het leerwerktraject;
  • Begeleiding door andere docenten bij specifieke taken/opdrachten;
  • De verdeling van de begeleidingstaken tussen Werkplekbegeleider, Schoolopleider en Instituutsopleider kan per school verschillen;

Beoordeling:

  • De Werkplekbegeleider geeft een beoordelingsadvies WPL 1; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de Instituutsopleider/HvA-examinator.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 september 2018