Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Werkplekleren Associate Degree

De faculteit Onderwijs en Opvoeding biedt drie Associate Degree opleidingen aan. Dit zijn de opleidingen Gezondheidszorg en Welzijn, Horeca en Voeding en Techniek in de Onderbouw.

Alle AD-opleidingen worden in deeltijd aangeboden en richten zich op het primair proces in het (beroeps)onderwijs. Studenten kunnen na afronding van de opleiding onderwijs verzorgen in de klas. Zij werken echter altijd onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. Een afgestudeerde van een AD-opleiding houdt zich niet bezig met het ontwikkelen van curriculum, kwaliteitszorg en organisatorische zaken.

De AD-opleiding omvat 120 studiepunten van het bachelorprogramma waar de opleiding van is afgeleid. Het eerste jaar (de propedeuse) is gelijk aan dat van de bachelor. In jaar twee volgen de studenten een praktijkgerichte onderwijseenheid, waardoor ze goed voorbereid worden op werken in het beroepsonderwijs.

Alle vakgerichte curriculumonderdelen (onderwijseenheden) zijn afgeleid van de kennisbasis van de bacheloropleiding, waar de AD-opleiding aan gekoppeld is. Daarnaast volgen de studenten een groot deel van het generieke programma, vormgegeven in de beroepsopdrachten (Algemene beroepsvorming, voorbereiding op werkplekleren), lopen ze in jaar 2 een AD-stage, waarvoor op bekwaamheidsniveau specifieke eindkwalificaties zijn beschreven, en ronden ze hun studie af met een bekwaamheidsproef AD.

Studenten kunnen na het afronden van de AD-opleiding aan de slag als onderwijsondersteuner in het beroepsonderwijs of de resterende 120 punten van de bacheloropleiding behalen.

Werkplekleren in de AD-opleiding

In het eerste jaar loopt de student van de AD-opleiding een oriënterende stage van 5 - 10 dagen in het tweede semester en behaalt hiermee niveau 1 van de bekwaamheidseisen. De stage is gericht op kennismaken met de school, met leerlingen, met het werk van de onderwijsondersteuner en met de eerste beginselen van het lesgeven.

In het tweede jaar loopt de student van de AD-opleiding 15-20 dagen stage. De stage vindt plaats in het eerste semester met eventueel een uitloop naar semester 2. In deze periode ontwikkelt de student zich tot een start bekwaam onderwijsondersteuner van het hogere niveau. Dit niveau zit tussen niveau 1 en niveau 2 van de bekwaamheidseisen in. De student geeft les aan kleine groepen leerlingen en begeleidt deze met name bij het aanleren van praktische vaardigheden. De student leert wel reflecteren op zijn eigen handelen en past zijn handelen daar op aan. Op bekwaamheidsniveau is dit door de opleidingen uitgeschreven in de studenthandleiding Werkplekleren binnen de AD-opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 september 2018