Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Jaar 1 voltijd

In het eerste jaar van de opleiding is het belangrijk dat de student een beeld krijgt van het werk van een leraar en van de school als organisatie. Daarnaast ligt de focus tijdens deze stage op de kennismaking van de student met de leerlingen van zijn stageschool en het schoolvak waarvoor hij wordt opgeleid.

Dit biedt studenten de gelegenheid zich op hun studiekeuze te bezinnen; het propedeusejaar is mede bedoeld ter oriëntatie en selectie.

De specifieke leeractiviteiten met betrekking tot het vak en het lesgeven zijn:

 • Het uitvoeren van vakgebonden activiteiten, zoals assisteren in vaklessen, lesmateriaal maken, toetsen nakijken;
 • Vijf of meer (delen van) lessen voorbereiden en uitvoeren.

De school kan de brede leeractiviteiten van de student koppelen aan ondersteunende taken in de school. Voorbeelden van dergelijke taken zijn:

 • Begeleiden van groepjes leerlingen, bijv. bij ICT-activiteiten of -lessen, bij huiswerkklassen, steunlessen, opvanguren, bijlessen;
 • Assisteren bij praktijklessen, voorbereiden en uitvoeren van projecten en evenementen (open dag, excursie, sportdag), surveilleren in pauzes, uitvoeren van werkzaamheden voor een sectie of team;
 • Assisteren bij algemene werkzaamheden in de school; uitvoeren van een onderzoek voor de school.

Parallel aan het leerwerktraject voeren de studenten in semester 2 een opdracht uit voor het vak Beroepsopdracht 2 dat zij op de HvA volgen. De opdracht bij Beroepsopdracht 1 wordt uitgevoerd tijdens de bezoekdagen in semester 1.

Bezoekdagen

Tijdens het eerste semester van het eerste jaar van de opleiding maken de propedeusestudenten op twee bezoekdagen kennis met een opleidingsschool. Deze dagen zijn direct in het eerste semester van de propedeuse gepland en geven de startende student de mogelijkheid om te ervaren of zijn keuze voor de opleiding en het beroep van leraar de juiste is.

De bezoekdagen worden door het stagebureau in overleg met de opleidingsscholen op donderdagen gepland. Studenten schrijven zich voor zowel de eerste als de tweede bezoekdag in; per bezoekdag hebben zij de keuze uit twee data. Het stagebureau informeert de opleidingsschool welke studenten er komen. De studenten werken aan de hand van hun ervaringen hun eerste beroepsopdracht (1) uit.

De eerste bezoekdag staat gepland (semester 1a) op 7 en 14 oktober 2021. De tweede bezoekdag staat gepland (semester 1b) op 18 en 25 november 2021.
Tijdens de bezoekdagen stellen scholen onze studenten in de gelegenheid om lessen te observeren en werken de studenten aan portretten van een leerling en een docent.

Meer informatie over de opdrachten tijdens de bezoekdagen.

Wat de HvA verwacht van de opleidingsschool?

Om een optimaal leerproces van de student te stimuleren en ondersteunen verwacht de HvA onderstaande vooraf en tijdens een stageperiode van de vakdocent of Werkplekbegeleider van de school:

 • Aanbieden van leeractiviteiten;
 • Instrueren en begeleiden van de student bij de voorbereiding en uitvoering van de taken;
 • Voeren van reflectiegesprekken met de student en het geven van feedback, in nauw overleg met de Schoolopleider en/of de HvA-begeleider.
 • Evalueren van de activiteiten van de student, in nauw overleg met de Schoolopleider en/of de HvA-begeleider.
 • Onderbouwen van een beoordelingsadvies aan het einde van de stage op basis van het beoordelingsfomulier.

Omvang en periode
 • 1 dag/week op school in semester 2; totaal ongeveer 20 weken; starten in semester 1b vanaf 15-11-2018 is toegestaan;Indicatie aantal lesuren per week: max. 1;
 • Aantal dagdelen is berekend inclusief voorbereidingstijd (en nazorg).
Stagedagen
 • In semester 1b is alleen donderdag beschikbaar;
 • Start vanaf semester 2: 4-2-2019 donderdag én/of op een per opleiding verschillende dag.
Begeleiding en beoordeling

Begeleiding:

 • Een centrale begeleider voor alle eerstejaars studenten;
 • Begeleiding door Werkplekbegeleider (of de vakdocent) bij lesactiviteiten gedurende het leerwerktraject;
 • Begeleiding door andere docenten bij specifieke taken/opdrachten;
 • De verdeling van de begeleidingstaken tussen Werkplekbegeleider, Schoolopleider en Instituutsopleider kan per school verschillen;

Beoordeling:

 • De Werkplekbegeleider geeft een beoordelingsadvies WPL 1; de eindbeoordeling wordt verzorgd door de Instituutsopleider/HvA-examinator.
Studiepunten 6 studiepunten

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 mei 2021