Werkplekleren

Beoordelingsformulieren

Het werkplekleren wordt beoordeeld. De beoordeling bestaat uit een tussenevaluatie en een eindbeoordeling.

Halverwege de stage organiseert de student zijn tussenevaluatie. De leerdoelen worden geëvalueerd aan de hand van de startsituatie en de positie van de student wordt gespiegeld aan het eindniveau, zodat de student beter weet waar hij tijdens de tweede helft van de stage aan moet werken. De student en begeleider vullen het beoordelingsformulier samen in.

Eindbeoordeling

De student organiseert aan het eind van de stage een beoordelingsgesprek en een eventueel lesbezoek door de Werkplekbegeleider en Instituutsopleider. De beoordeling bestaat uit een voorbereiding op de beoordeling, de beoordeling zelf en de registratie van de beoordeling.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 augustus 2022