Werkplekleren

Beoordelingsformulieren ZiB

Toelichting op WPL beoordelingsformat Startbekwaamheidsniveau versie januari 2023

De WPL beoordelingsformulieren Zij-Instroom in Beroep [1] zijn gericht op de beoordeling van zij-instromers in beroep (ZiB). Zij-instromers verschillen van studenten in de zin dat zij werknemers zijn met de daarbij behorende verantwoordelijkheden, zij lopen dan ook geen stage.

Een ander verschil is dat een ZiB’er niet blanco begint, maar vanuit het geschiktheidsonderzoek ZiB de ontwikkelpunten meekrijgt die nodig zijn om door te groeien tot het niveau startbekwaam. Dit betekent dat voor elke ZiB’er de instap verschillend is. Onderaan de pagina zijn verschillende formulieren in te zien. Formulieren gericht op de:

  • 1e onderwijsbevoegdheid
  • 2e onderwijsbevoegdheid

De 1e onderwijsbevoegdheid heeft betrekking op ZiB’ers die vanuit een ander beroep het onderwijs zijn ingestapt en bij de 2de bevoegdheid heeft men al een onderwijsbevoegdheid.

Procedure van beoordeling

  • Bij de start van het ZiB-traject stuurt het onderwijsbureau je als werkplekbegeleider/beoordelaar van de zij-instromer het bijbehorende scholingscontract en beoordelingsformulieren. Op het scholingscontract staat ook wie de begeleider vanuit de werkplek (school) is. Het is de bedoeling dat je via de ZiB’er contact legt met de begeleider vanuit de werkplek en met elkaar afspreekt zodat je de informatie van de begeleiding op de werkplek meeneemt en benut bij de beoordeling.
  • Deel het WPL beoordelingsformat met je ZiB’er de eerste keer dat je afspreekt, zodat de zij-instromer weet wat er verwacht wordt.
  • Als je als WPL begeleider/beoordelaar bij ZiB’er 1e onderwijsbevoegdheid bent dan heb je 20 uur voor het gehele ZiBtraject (dit duurt meestal 2 jaar) om zowel de begeleiding als de beoordeling te doen. Er wordt van uitgegaan dat je 2 X per jaar een lesbezoek inplant en daarnaast nog wat tijd overhoudt voor online contact.
  • Bij een zij-instromer die voor de 2de bevoegdheid opgaat staat 10 uur voor de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren. Meestal is dit al in een jaar af te ronden. Het is altijd een samenspel tussen ZiB’er, begeleider op de school en jijzelf als werkplekbegeleider ZiB. Het is altijd mogelijk dat de ZiB’er het startbekwaamheidsniveau sneller kan aantonen dan aan de start van het traject gedacht.

Hoe beoordeel je?

De bekwaamheidseisen dienen holistisch te worden beoordeeld, de beoordeling vindt dus plaats op basis van de totale indruk. Om startbekwaam te zijn dient de kandidaat niveau 2 te behalen, maar vanwege de holistische aard (valideren van evc’s) is het dus geen afvinklijst en wordt er geen cijfer gegeven. De feedback en feedforward geven de onderbouwing aan de beoordeling. Op het formulier is er dan ook naast de beschrijving van de bekwaamheden ruimte om de beoordeling te noteren en toe te lichten. De beoordeling vindt plaats als de zij-instromer er aan toe is. Daarvoor kan het formulier al ingezet worden als houvast voor formatieve evaluatie.

Begeleiding tijdens het ZiB traject

Het instrument om te gebruiken is Junior Leraar, zie daarvoor de website: www.hva.nl/juniorleraar. Junior Leraar is een begeleidingsinstrumentarium dat ontwikkeld is om studenten, zij-instromers in beroep en startende leerkrachten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun docentbekwaamheden. Het instrumentarium heeft tot doel om een professionele dialoog tussen student/starter en een coach/begeleider te faciliteren die kan bijdragen aan doelgerichte ontwikkeling tot startbekwaam docent en daarna de doorgroei stimuleert tot bekwaam niveau. Onder ‘Bekwaam als Leraar’ is de app van deze website in de Apple store en in de Android Play Store te vinden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 januari 2023