Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

‘We gaan changemakers opleiden’

Margitte Bekker

Programmamanager Margitte Bekker vertelt over de master

Margitte Bekker
Programmamanager Master Economische Transformatie

'Van de klimaatverandering en grondstoffentekorten tot sociale ongelijkheid. Deze ‘wicked’ problems van vandaag vragen om systeemdenken en om een trans-disciplinaire aanpak. Zowel bedrijven, overheid, ngo’s als kennisinstellingen moeten veranderingen doorvoeren, in alle onderdelen van hun organisatie: van governance en Human Resource Management tot bedrijfsmodellen en de ecosystemen waarin ze opereren.'

Van onderzoek naar onderwijs

Vanuit die gedachte zijn we gaan bouwen aan de nieuwe master Economische Transformatie (MET). De vier onderzoeksthema’s van het Centre for Economic Transformation (CET) komen hierin integraal terug. Inzichten over bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen en andere best practices van front-runners in de transformatie zijn zo direct te vertalen naar het onderwijs. Met de nieuwe Nederlandstalige master leiden we changemakers op: professionals die bij organisaties impactvolle veranderingen in gang kunnen zetten, organiseren en uitvoeren. Studenten leren met een helicopterview naar problemen te kijken en vanuit hun eigen economische discipline samen te werken met andere stakeholders. In de opleiding besteden we ook aandacht aan hoe je omgaat met weerstand of met een gebrek aan kennis en informatie.

Portfolio met showcases

Studenten volgen geen lesmodules en schrijven geen afstudeerscriptie. In plaats daarvan stellen ze tijdens de opleiding een portfolio samen. Hierop krijgen ze gedurende het studiejaar feedback en -forward en worden ze aan het eind van de rit beoordeeld. In het portfolio zitten bewijzen van beroepsproducten en handelingen die ze tijdens het werken aan verschillende beroepsrollen (zie schematisch overzicht hiernaast) hebben laten zien. De studenten reflecteren op wat wel en niet goed is gegaan en wat dit betekent voor henzelf als toekomstige changemaker. Ze krijgen hierbij persoonlijke begeleiding van een coach.