Inschrijven en studiekeuzecheck

Ad Software Development

Op deze pagina vind je alle informatie over de inschrijfprocedure en de studiekeuzecheck van de Associate degree-opleiding Software Development.

Voor studiejaar 2022-2023 kun je je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 1 mei 2022 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Veel studenten vallen uit in het eerste jaar. Daar zijn verschillende redenen voor, maar een van de belangrijkste redenen is een verkeerde studiekeuze. De check is wederzijds: jij krijgt een mooie kans om nog een keer te checken of de opleiding echt bij jou past. Andersom kijkt de opleiding of jij de juiste verwachtingen, vaardigheden en inzet hebt om met succes te kunnen studeren.

De HvA vindt een goede studiekeuze zo belangrijk dat deelname aan de studiekeuzecheck voor alle voltijdopleidingen verplicht is gesteld. Daarna krijgt elke student een studiekeuzeadvies.

Data en onderdelen

De studiekeuzecheck voor deze opleiding vindt op locatie plaats.

Studiekeuzecheck data:

Donderdag 7 april 2022

10:00u-15:00u

Donderdag 16 juni 2022

10:00u-15:00u

Informatie volgt.

4 april 2022