Studieprogramma

De opleiding Leraar Frans Tweedegraads duurt vier jaar. In het eerste ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De opleiding Leraar Frans Tweedegraads duurt vier jaar. In het eerste ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

Susan Appelman - Leraar Frans

Toen ik de open dag en een meeloopdag van deze opleiding bezocht, voelde ik echt een klik met de opleiding; een soort van thuiskomen

Lees verder

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school vanuit de perspectief van de leraar en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’.

Daarnaast werk je in jaar 1 aan je kennis van de Franse taal en cultuur bij vakken als: Français oral, Français écrit, Civilisation, Plaisir de lire, Poésie. Je gaat ook drie dagen op studiereis naar Parijs.

De opleiding Frans werkt nauw samen met de opleiding Duits omdat de (vak)didactiek van vreemdetalenonderwijs op dezelfde didactische principes gebaseerd is. Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Duits.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021