Studieprogramma

De Kopopleiding Leraar Pedagogiek duurt een jaar en bestaat bijna in zijn geheel uit voorbereiding op het leraarschap. De opleiding is sterk gericht op de praktijk.

Je start met een korte oriëntatie op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) – bij voorkeur op een afdeling Zorg en Welzijn – of op een vmbo en al snel begin je ondersteunende taken uit te voeren. Vervolgens ga je elke week stage lopen in het mbo. Daarvoor moet je minimaal 2,5 dag beschikbaar zijn.

Tijdens je stage word je begeleid door een praktijkbegeleider van de school en door een stagedocent van de opleiding. In de tweede helft van het jaar verzorg je zelf onderwijs (Leraar in Opleiding – LiO). Aan het eind van het jaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren.

Een intervisie- en reflectietraject loopt als rode draad door de opleiding. Je leert hierin samen met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren.

In de studiegids vind je uitgebreidere informatie over het programma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 september 2021