Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Human Resource Management Deeltijd

Bij deze opleiding heb je per studiejaar minimaal 6 contacturen per week. Een studiejaar bevat 40 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit colleges, trainingen en practica. Het aantal contacturen per week is voor ieder studiejaar 6.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 14 uren alleen of met mede- studenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. Naast de uren thuis, besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en opleiding relevante opdrachten, onderzoek en voorbereiding van de lessen.

Collegedagen

Een voordeel van onze deeltijdopleiding is dat je kunt per semester kiezen op welke dagen je college volgt. Je kunt kiezen tussen dinsdag- en donderdagavond (18:40 - 22:00 uur) of de zaterdag (10:00 - 16:40 uur). Incidenteel worden er op woensdagavond hertentamens en workshops in het kader van de Persoonlijke Professionalisering en afstuderen aangeboden.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Studie versnellen? Verzilver je werkervaring!

Bij onze vierjarige deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt. Ons onderwijs sluit daarop aan. Heb je ruime werkervaring op hbo-niveau? Dan kun je wellicht gebruik maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Je toont dan via een assessment aan dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Dat doe je voordat het onderwijsonderdeel start. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring, scholing, cursussen en trainingen opvoeren.

Haal je via LOT een voldoende? Dan kan dat tijdswinst opleveren; je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het studieprogramma overslaan en daardoor je studie versnellen. Het is goed om te weten dat het assessment een stevig traject is; je moet kunnen aantonen dat je over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt.

Wil je voor LOT in aanmerking komen en meer weten over de procedure? Bespreek dit met één van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding met de studieadviseur.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 februari 2021