Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Mens en Technologie duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Tijdens deze vierjarige studie ga je vanaf het eerste jaar in de praktijk aan de slag. De inhoud van het lesprogramma wordt toegespitst op de maatschappelijke en sociale actualiteit en op ontwikkelingen in technologie, ontwerp en design. Je volgt vakken als Visie op Onderwijs en Technologie, Leeromgeving van de Toekomst en Mobiliteit en Transport. Ook is er aandacht voor vakdidactiek en onderwijskunde.

Op  www.studiegids.hva.nl vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Technische vakgebieden

Als leraar Mens en Technologie geef je les in technische vakken. Je haalt een bevoegdheid Mens en Technologie met een bekwaamheid in één of meer technische vakgebieden. Voor het vmbo geldt dat je een bekwaamheid haalt in een van de technische profieldelen en de daarbij horende keuzedelen;

 • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Media Vormgeving en Ict (MVI)

Ook kun je een bekwaamheid halen in een van de technische domeinen die in het mbo worden aangeboden. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld;

 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Grafimedia
 • Informatietechnologie
 • Motorvoertuigen
 • Procestechniek
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 september 2017