Hogeschool van Amsterdam

Honours

Kun en wil je meer dan een reguliere opleiding je kan bieden? Door honoursonderwijs aan de HvA te volgen, ontwikkel je extra talenten en haal je het beste uit jezelf. Honoursonderwijs bestaat uit vernieuwende en uitdagende opdrachten, waarin je begeleid wordt door zeer gedreven docenten.

Hoe word jij een honours student?
YouTuber Amber zoekt het uit! 

Voor wie

Sommige studenten onderscheiden zich door hun zelfstandigheid, gedrevenheid en creativiteit. Zij durven de lat hoog te leggen en willen samen met gelijkgestemde doorzetters tot het uiterste gaan voor een goed resultaat. Herken jij jezelf in bovenstaande beschrijving? Lees dan meer over het aanbod aan honoursonderwijs per Module of Programme of kijk bij de opleiding van jouw keuze. 

Honours Talent Module en Honours Modules en Programmes   

De HvA voert een actief beleid om talent op te sporen. Wij geloven dat iedere student talent heeft, maar dat het soms nog moet worden wakker geschud. Voor eerstejaarsstudenten die willen onderzoeken of honoursonderwijs bij hen past is het Honours Talent Module ontwikkeld: laagdrempelig en zonder toegangseisen.

Studenten die bovenop hun opleiding extra uitdaging zoeken kunnen, mits geselecteerd, een Honours Module of Programme volgen. Een Honours Module of Programme volg je in het tweede, derde en/of vierde jaar van je studie. Een honoursprogramma volg je meestal in het derde en vierde jaar van je studie. Het honoursonderwijs in de hoofdfase is gericht op verdieping (vakmatig), verbreding (generieke vaardigheden) of kennisontwikkeling (onderzoek). 

Excellentievereniging Amsterdam  

De HvA vindt de community van studenten die honoursonderwijs volgen belangrijk. Het bouwen aan een professioneel netwerk start tijdens je studiejaren. De HvA is trots op de studenten die honoursonderwijs volgen. Het initiatief van een aantal van deze studenten om een studievereniging op te richten wordt daarom van harte ondersteund. Deelname is open voor alle studenten die honoursonderwijs volgen. Dit netwerk van studenten komt regelmatig bijeen en organiseert tal van activiteiten.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 juli 2018