Honours

Voor studenten die extra uitdaging zoeken bovenop de reguliere studie biedt de Hogeschool van Amsterdam honoursonderwijs. Hierbij verdiep je je - vaak samen met andere studenten - in actuele en uitdagende vraagstukken. Je wordt gestimuleerd de lat hoog te leggen, je talenten verder te ontplooien en jezelf te ontwikkelen tot een kritische en toonaangevende professional.

Iedere opleiding geeft op eigen wijze invulling aan de volgende vormen van honoursonderwijs:

In het eerste jaar kun je Honours Talent Modules volgen om te ontdekken of honoursonderwijs bij je past. Hiervoor gelden geen instroomeisen. Het zijn modules van minimaal 3 studiepunten die je naast het reguliere onderwijsprogramma volgt.

Door deel te nemen aan Honours Talent Modules kun je ervaren of een extra programma op een veeleisend niveau iets voor je is. Op basis van die ervaring kun je zelf bepalen of je honoursonderwijs in de hoofdfase van je opleiding wilt volgen.

De modules worden afgesloten met een certificaat.

In de hoofdfase kun je Honours Modules van 5 studiepunten en Honours Programmes van minimaal 15 studiepunten volgen. Deze kunnen bestaan uit een verzwaard onderdeel van vakken in je opleiding, zoals bijvoorbeeld een honours afstudeertraject, een honours minor of een honours opdracht bij een bestaand vak. Of het zijn extra modules naast je bestaande vakken.

Bij afronding van minimaal 15 studiepunten honoursonderwijs krijg je een vermelding hiervan op je diploma.

Aanmelden

Wil je in aanmerking komen voor honoursonderwijs, dan verwachten we dat je geen studieachterstand hebt en dat je zelfstandig, gedreven, kritisch en creatief bent.

Honours Talent Modules starten, op enkele uitzonderingen na, in het tweede semester van de propedeuse. Zo heb je eerst de tijd om te wennen aan je opleiding en om na te gaan of een extra uitdaging voor jou interessant en haalbaar is.

De opleiding informeert je tijdens het eerste jaar over welke Honours Talent Modules je kunt volgen en hoe je je kunt aanmelden.

Studeer je al aan de HvA?

Dan vind je alle informatie over het aanbod en de aanmelding op MijnHvA.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 7 augustus 2019