Verbinden interne en externe kwaliteitszorg

Vanuit de wens dat opleidingsteams meer handelingsruimte ervaren voor het werken aan onderwijskwaliteit (en het minder als ‘corvee’ zien) streven we ernaar om de interne en externe kwaliteitszorg verder met elkaar te verbinden.

Dat doen we onder meer door deelname aan het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie waarmee midterm reviews en accreditaties meer in samenhang plaatsvinden. Voor opleidingen die deelnemen aan het experiment geldt dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor behoud van accreditatie alleen de standaarden 1 (Beoogde leerresultaten) en 4 (Gerealiseerde leerresultaten) beoordeelt. Voor de standaarden 2 (Onderwijsleeromgeving) en 3 (Toetsing) geldt dat de uitkomsten openbaar gemaakt worden zonder betrokkenheid van de NVAO. Daarnaast vindt er bij iedere accreditatie een ontwikkelgesprek plaats, conform het Beoordelingskader Accreditatiestelsel Hoger Onderwijs. Verslagen van ontwikkelgesprekken en van beoordelingen standaard 2 en 3 vind je hieronder.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 6 mei 2024