Centre of Expertise Urban Vitality

Gezond leren presteren: ondersteuning gezonde voeding voor dansers in opleiding

Project

Dansers besteden wekelijks veel tijd aan trainen, repeteren en optreden. Vaak moeten zij presteren onder hoge druk. Gezonde voeding is belangrijk voor hun fysieke en mentale welzijn. Het projectteam onderzoekt hoe je dansstudenten stimuleert in het maken van de beste voedingskeuzes voor het optimaliseren van hun gezondheid en dansprestaties.

Dansers worden regelmatig geconfronteerd met hun lichaamsbeeld. Dat roept vragen op over hun voedingspatroon en de perceptie van hun eigen lichaamsgewicht. Het is daarom belangrijk om studenten tijdens hun dansopleiding intensief te begeleiden op het gebied van voeding. Met aandacht voor zelfregulatie (reflecteren en doelen stellen) ten aanzien van hun voedingsgewoontes. Hierdoor leren zij vaardigheden voor het maken van gezonde voedingskeuzes. Dit vergroot hun belastbaarheid en herstel na trainingen en kans op een succesvolle en duurzame danscarrière.

Nicky Nibbeling, onderzoeker:

‘Wanneer we de wensen en barrières van de dansers kennen, onderzoeken we welke ondersteuning hierbij het beste past. Wellicht hebben zij behoefte aan kennis. Misschien helpt een draaiboek om het gesprek over voeding met elkaar aan te gaan. Het zou ook kunnen dat we gezamenlijk de supermarkt verkennen of de keuken in duiken. Alles is mogelijk.’

Doel

Het uitbreiden van de huidige coaching op voeding via het bevorderen van de zelfregie van dansstudenten.

Methode

De projectgroep maakt gebruik van participatief actieonderzoek met werkvormen zoals focusgroepen met dansstudenten, individuele interviews met dansstudenten- en docenten, photovoice en village mapping. Onderzoekers inventariseren de wensen, behoeften en barrières van de academie, en vooral van de dansstudenten en -docenten zelf. De diversiteit van de doelgroep brengen onderzoekers in kaart met persona’s. In co-creatie met de afdeling Health & Performance en de opleiding Docent Dans van de Academie voor Theater en Dans (ATD) ontwikkelen onderzoekers nieuwe producten of diensten die dansstudenten stimuleren in het maken van gezonde voedingskeuzes.

Robert Memelink, projectleider:

Door het participerende karakter van het onderzoek sluiten onze interventies straks beter aan op de behoeften van dansstudenten en -docenten.

Verwachte resultaten/producten

  • Het onderwerp voeding wordt breder op de kaart gezet binnen de Academie voor Theater en Dans
  • Een toolkit voor het dansonderwijs met producten/interventies die bewustwording, gedragsverandering en zelfregulatie stimuleren op het gebied van gezonde voedingskeuzes.

Verwachte maatschappelijke impact

De Nederlandse danswereld wil blijven concurreren op internationaal niveau. Dansers vormen een kwetsbare groep door het verhoogde risico op fysieke en mentale overbelasting. Aandacht voor duurzame talentontwikkeling is daarom van belang. Dit onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling over gezonde voedingskeuzes, waardoor dansers langer in goede gezondheid en met plezier dansen.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het onderwijs van de nauw betrokken opleidingen Voeding en Diëtetiek en Toegepaste Psychologie wordt via dit project verrijkt met betekenisvolle opdrachten uit de praktijk. Ook ontstaat kruisbestuiving met studenten van andere opleidingen binnen de Training for Excellence (T4X) living labs.

Training for Excellence (T4X) is een RAAK-Publiek-onderzoeksproject waarin praktijkgericht onderzoek wordt gedaan naar het invoeren van innovatieve, slimme oefenmethodes in sport, muziek en dans. Het doel is om talenten in Nederland te helpen zo efficiënt mogelijk te trainen in de vaak beperkte tijd die ze hebben. Het T4X living lab vormt met dit project een springplank naar een breder onderzoeksproject: het optimaliseren van de begeleiding van performers op het gebied van prestaties en gezondheid.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 mei 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2023