Nationaal Programma Onderwijs bij de HvA

Het Nationaal Programma Onderwijs - NP onderwijs - is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De overheid geeft hiervoor 8,5 miljard uit aan onderwijsinstellingen in heel Nederland. Lees in interviews met onze studenten een aantal voorbeelden waaraan de HvA dit geld uitgeeft.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wat doet de HvA met het geld?

We zetten de extra middelen in op:

1 Soepele in- en doorstroom van studenten.
2 Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding.
3 Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages.
4 Beperken van studievertraging en uitval in de lerarenopleidingen.

1. Soepele in- en doorstroom

Een groot deel van de extra middelen via het NP Onderwijs gaat naar het bevorderen van een soepele in- en doorstroom van studenten. Zo investeert de HvA in een goede intake & een betere landing van nieuwe studenten. En is er extra begeleiding om bijvoorbeeld studievertraging in te lopen.

Warm Welkom: terug op de campus!

De lockdowns en online lessen trokken een zware wissel op onze studenten. Tijdens de opening van het hogeschooljaar op 2 september 2021 pakten de opleidingen met behulp van NP Onderwijsgelden extra uit om de studenten te verwelkomen. Feestelijk versierde gebouwen, hosts en hostessen bij de ingang, photobooths en gratis koffie. Bekijk de videofragmenten voor een indruk van het Warm Welkom.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hierna lees je interviews met young professional Mees van communicatie centraal, student Sofie van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en student Bouke van de faculteit Maatschappij en Recht.

Mees vertelt over online open dagen en sfeer proeven. Sofie heeft het over de focus op onderwijs door inzet (internationale) student-assistenten. En Bouke vertelt over zijn ervaring met de leergemeenschap, voor studenten met studievertraging.

2. Welzijn studenten

Een ander groot deel van het geld van NP Onderwijs zet de HvA in voor studentenwelzijn en binding. De HvA kiest ervoor om met de extra gelden de bestaande plannen te versterken. Zo blijven die ook na afloop van het NP Onderwijsprogramma inzetbaar.

De plannen zijn:
► inzet van extra studentendecanen
► studentenpsychologen op de Campus
► Student Info (informatiebalies waar iedere student binnen kan lopen en elke vraag kan stellen)
► extra geld aan studieverenigingen (voor binding tussen de studenten)
► extra ondersteuning voor onze vluchtelingenstudenten (Students that Matter), Caribisch-Nederlandse studenten en studenten met een functiebeperking.

In onderstaande video vertellen verschillende HvA'ers op welke manier ze de NP Onderwijsgelden hebben ingezet.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hierna lees je interviews met studenten Talitha van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding, Fleur van de faculteit Techniek en Adam en Jessica van de faculteit Gezondheid.

Talitha vertelt over het studentperspectief centraal stellen, Fleur over de digitale ondersteuning die zij geeft aan docenten, en Adam en Jessica over hun ervaring met snijzaallessen.

3. Stages

In coronatijd gingen veel stages niet door, of verliepen anders. De faculteit Onderwijs en Opvoeding zette een deel van het geld in voor extra dramatrainingen. Met behulp van dramatrainingen kunnen studenten oefenen met stagepraktijken. Ze spelen in een klein gezelschap een voorbeeld uit de praktijk na, en bespreken daarna de casus. Student Dennis vertelt over deze dramatrainingen.

4. Lerarenopleidingen

Beperken studievertraging en uitval

Nu het weer kan, haalt de faculteit Onderwijs en Opvoeding het gemis aan fysiek onderwijs in met extra begeleiding genaamd supplementele instructie. Dit zijn kleinschalige sessies waar studenten onder begeleiding van een ouderejaarsstudent actief de stof van een struikelvak kunnen oefenen. Goed voor de slaagkans, én binding. In onderstaande video hoor je hoe studenten dit ervaren.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 juni 2022