Focus op onderwijs door inzet student-assistenten

De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie nam student-assistenten aan die docenten taken uit handen nemen, zodat deze zich meer kunnen concentreren op hun onderwijs. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Sofie Wechselberger was de eerste student-assistent die werd aangenomen bij AMFI.

'Ik denk vaak: hóe hebben docenten dit allemaal zelf gedaan?'

Sofie Wechselberger, derdejaarsstudent AMFI

'Ik ben sinds twee jaar student-assistent. Onze roosters zijn heel complex. Bijvoorbeeld het inplannen van assessments van internationale studenten vergt wel wat logistieke planning. Ik ben zelf ook internationaal student en kan ze daarbij helpen. Studenten kunnen met allerlei vragen en problemen bij mij aankloppen. Ik verwijs ze dan door naar plekken en mensen binnen de HvA waar ze hulp kunnen krijgen.

Interactie met studenten

Ik heb als student-assistent drie uur per week te besteden voor alle 18 eerstejaarsklassen. Dat is best wel weinig, want het gaat om zo’n 400 tot 500 studenten. Ik denk vaak: hóe hebben docenten dit allemaal zelf gedaan? Ik vind het leuk om interactie met studenten te hebben. Ik was vorig jaar bij de propedeuse-uitreiking, het is zo leuk om te zien dat de studenten die je een jaar hebt geroosterd het hebben gehaald.

Volgend jaar loop ik stage en studeer ik af, dan kan ik dit niet meer doen. Ik ben nu iemand aan het inwerken die het volgend jaar van mij overneemt. Ik wil na mijn afstuderen een teaching degree halen en les gaan geven. Ik heb gemerkt dat ik studentenbegeleiding echt leuk vind. Ik ben ook geïnteresseerd in duurzaamheid in de mode. Ik zie in mijn huidige stage hoe moeilijk het is om de mode-industrie duurzamer te maken. Ik zou daar graag iets aan bijdragen.'

Meer lezen

Ga naar www.hva.nl/nponderwijs voor meer voorbeelden waaraan de HvA het geld van NP Onderwijs uitgeeft.

English text

29 september 2022