Instellingsplan

2021-2026

Hogeschool in 3D. Duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst. Dit is het Instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam voor de periode 2021-2026.

Voorkant HvA Instellingsplan 2021-2026

Het instellingsplan (IP) beschrijft de strategische koers van de Hogeschool van Amsterdam voor de jaren 2021-2026. Daarmee geeft het richting aan het werk van alle betrokkenen binnen de HvA, in het onderwijs, in het onderzoek en in de ondersteuning. Het instellingsplan bouwt voort op onder andere de missie, de visie en de maatschappelijke opdracht van de HvA.

De vijf ambities van de HvA

Het hart van het plan bestaat uit vijf ambities. Die zijn vertaald in een aantal beloftes aan de verschillende doelgroepen. Zo committeert de HvA zich aan het behalen van de vijf ambities:

 1. Duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering zijn overal
  Het is voor ons vanzelfsprekend dat we werken en leren in een diverse en inclusieve omgeving waarbij ons handelen en onze keuzes zo duurzaam mogelijk en digitaal innovatief zijn. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en aan belangrijke maatschappelijke transformaties.
 2. Met partners in de stad impact vergroten
  Als kennisinstelling integreren we ontwikkelingen in de grootstedelijke maatschappij en het werkveld in ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met partners geven we een substantiële impuls aan de toekomst.
 3. Voor studenten meer regie op eigen leerpad realiseren
  Studenten krijgen meer regie op hun eigen leerpad, zodat zij keuzes kunnen maken in inhoud, tijd, vorm en plaats die passen bij hun persoonlijke talenten en ambities.
 4. Studenten en medewerkers geven de stimulerende, rijke leeromgeving verder vorm
  Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag hoe het bij draagt aan het succes van studenten en aan de stimulerende leeromgeving op locatie, digitaal en in de stad.
 5. Onze eigen wendbaarheid en weerbaarheid vergroten
  Wij vormen een lerende organisatie waarin ieder vanuit eigenaarschap en professionaliteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en aan beroepenveld en samenleving.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 augustus 2021