Hogeschool van Amsterdam

Instellingsplan

2015-2020

Het Instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam voor de periode 2015-2020 heet: Nieuwsgierige professionals.

In de beleidsperiode 2015-2020 verandert de HvA niet sterk van koers. De onderwijskwaliteit en het studiesucces blijven centraal staan. Wel zijn er accentverschillen. Er komt meer aandacht voor flexibilisering van het onderwijs en studenten gaan vaker in learning communities werken. Het onderwijs krijgt meer een blended learning-karakter: het wordt voor een deel onafhankelijk van tijd en plaats dankzij internet.

In 2018 is de missie van de HvA geactualiseerd en opgenomen in het Instellingsplan.

De HvA streeft in de nieuwe beleidsperiode naar toename van de onderzoekscapaciteit en naar toename van externe financiering.

De HvA is financieel gezond. Door herinrichting van de ondersteunende diensten, verbetering van de onderwijslogistiek en verlaging van huisvestingslasten wordt er meer geld vrijgemaakt om aan het onderwijs te besteden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 18 oktober 2018