Hogeschool van Amsterdam

Instellingsplan

2021-2026

Hogeschool in 3D. Duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst. Dit is het Instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam voor de periode 2021-2026.

Voorkant HvA Instellingsplan 2021-2026

Het instellingsplan (IP) beschrijft de strategische koers van de Hogeschool van Amsterdam voor de jaren 2021-2026. Daarmee geeft het richting aan het werk van alle betrokkenen binnen de HvA, in het onderwijs, in het onderzoek en in de ondersteuning. Het instellingsplan bouwt voort op onder andere de missie, de visie en de maatschappelijke opdracht van de HvA.

Het hart van het plan bestaat uit vijf ambities. Die zijn vertaald in een aantal beloftes aan de verschillende doelgroepen. Zo committeert de HvA zich aan het behalen van de vijf ambities.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 maart 2021