Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2022, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2022.

Aantal opleidingen

64 bacheloropleidingen
22 masteropleidingen
12 Associate degree-trajecten

Aantal studenten per faculteit

Faculteit
2021
2022
Faculteit Business en Economie
10.943
10.512
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 3.014 2.859
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10.561 10.242
Faculteit Gezondheid 4.049 4.072
Faculteit Maatschappij en Recht 7.500 7.113
Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5.883 5.652
Faculteit Techniek 6.719 6.478

Totaal

48.669 46.928

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2021

2022

3,8%

3,9%

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2021

2022

12.849

12.239

Aantal diploma’s

2020-2021

2021-2022

bachelors (incl. AD’s)

7.079

6.574

master

237

249

Aantal medewerkers in loondienst

Medewerkers

2021

2022

in aantal

4.469

4.694

in fte

3.547

3.689

Verdeling (fte)

Verdeling

2021

2022

vrouw

1993,8

2096,2

man

1551,0

1584,9

non-binair 1,7 7,6

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

Personeel

2021

2022

OP

62%

62%

OOP

9%

9%

OBP

28%

29%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

Vaste en tijdelijke contracten (naar fte)

Contracttype

2021

2022

vast

86%

87%

tijdelijk

14%

13%

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 juli 2023