Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2020, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2020.

Aantal opleidingen

51 bacheloropleidingen
17 masteropleidingen
3 Associate degree-trajecten

Aantal studenten per faculteit

Faculteit 2019 2020
Faculteit Business en Economie 10.923 11.201
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 2.763 3.024
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 9.522 10.501
Faculteit Gezondheid 3.355 3.743
Faculteit Maatschappij en Recht 7.205 7.740
Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5.733 5.861
Faculteit Techniek 6.298 6.648

Totaal

45.799

48.718

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2019

2020

3,3%

3,6%

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2019

2020

13.766

15.000

Aantal diploma’s

2018-2019

2019-2020

bachelors (incl. AD’s)

6.730

6.639

master

154

172

Aantal medewerkers

Medewerkers

2019

2020

in aantal

4.077

4.199

in fte

3.196,3

3.333,9

Man / vrouw-verdeling (fte)

Verdeling

2019

2020

man

43%

43%

vrouw

57%

57%

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

Personeel

2019

2020

OP

62%

63%

OOP

9%

9%

OBP

29%

28%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

Vaste en tijdelijke contracten

Contracttype

2019

2020

vast

87%

87%

tijdelijk

13%

13%

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 mei 2021