Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2023, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2023.

Aantal opleidingen

57 bacheloropleidingen
22 masteropleidingen
9 Associate degree-trajecten

Aantal studenten per faculteit

Faculteit
2022
2023
Faculteit Business en Economie
10.512
9.784
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 2.859 2.792
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10.242 10.013
Faculteit Gezondheid 4.072 3.843
Faculteit Maatschappij en Recht 7.113 6.614
Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5.652 5.208
Faculteit Techniek 6.478 6.380

Totaal

46.928 44.634

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2022

2023

3,9%

4,3%

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2022

2023

12.236

12.515

Aantal diploma’s

2021-2022

2022-2023

bachelors (incl. AD’s)

6.574

6.931

master

248

319

Aantal medewerkers in loondienst

Medewerkers

2022

2023

in aantal

4.694

4.781

in fte

3.689

3.778,5

Verdeling (fte)

Verdeling

2022

2023

vrouw

2096,2

2160,6

man

1584,9

1613,8

non-binair 7,6 4,1

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

Personeel

2022

2023

OP

62%

59,57%

OOP

9%

9,6%

OBP

29%

30,9%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

Vaste en tijdelijke contracten (naar fte)

Contracttype

2022

2023

vast

87%

89%

tijdelijk

13%

11%

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 mei 2024