Hogeschool van Amsterdam

Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2019, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2019.

Aantal opleidingen

73 bacheloropleidingen
18 masteropleidingen
5 Associate degree-trajecten

Aantal studenten per faculteit

Faculteit 2018 2019
Faculteit Business en Economie 11.098 10.923
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 2.803 2.763
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 8.831 9.521
Faculteit Gezondheid 3.112 3.350
Faculteit Maatschappij en Recht 7.389 7.205
Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5.731 5.733
Faculteit Techniek 6.466 6.302

Totaal

45.430

45.797

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2018

2019

3,1%

3,3%

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2018

2019

13.105

13.766

Aantal diploma’s

2017-2018

2018-2019

bachelors (incl. AD’s)

7.070

6.730

master

140

154

Aantal medewerkers

Medewerkers

2018

2019

in aantal

4.066

4.077

in fte

3191,9

3196,3

Man / vrouw-verdeling (fte)

Verdeling

2018

2019

man

43%

43%

vrouw

57%

57%

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

Personeel

2018

2019

OP

62,9%

62,3%

OOP

8,6%

9%

OBP

28,5%

28,7%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

Vaste en tijdelijke contracten

Contracttype

2018

2019

vast

87,8%

87%

tijdelijk

12,2%

13%

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 juni 2020