Hogeschool van Amsterdam

Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2018, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2018.

Aantal opleidingen

72 bacheloropleidingen
17 masteropleidingen
3 Associate degree-trajecten


Aantal ingeschreven studenten per faculteit en totaal

Faculteit

2017

2018

Faculteit Business en Economie

11.758

11.095

Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

8.537

8.834

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

2.719

2.804

Faculteit Gezondheid

3.246

3.111

Faculteit Maatschappij en Recht

7.981

7.397

Faculteit Techniek

6.755

6.471

Faculteit Onderwijs en Opvoeding

5.679

5.748

TOTAAL

46.675

45.460

 

          

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2017

2018

 

2,9%

3,1%

 

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2017

2018

 

14.132

13.105

 

Aantal diploma’s

Diploma’s

2016-2017

2017-2018

bachelors (incl. AD’s)

7.513

7.070

master

121

140

 

Aantal medewerkers

Medewerkers

2017

2018

in aantal

3.865

4.066

in fte

3042,3

3191,9

 

Man / vrouw-verdeling

Verdeling

2017

2018

man

44%

43%

vrouw

56%

57%

 

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

Personeel

2017

2018

OP

63%

62,9%

OOP

8,7%

8,6%

OBP

28,2%

28,5%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

 

Vaste en tijdelijke contracten

Contracttype

2017

2018

vast

90%

87,8%

tijdelijk

10%

12,2%

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 juni 2019