Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2021, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2021.

Aantal opleidingen

65 bacheloropleidingen
18 masteropleidingen
9 Associate degree-trajecten

Aantal studenten per faculteit

Faculteit 2020 2021
Faculteit Business en Economie 11.192 10.943
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 3.028 3.014
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 10.497 10.561
Faculteit Gezondheid 3.739 4.049
Faculteit Maatschappij en Recht 7.741 7.500
Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5.855 5.883
Faculteit Techniek 6.645 6.719

Totaal

48.697

48.669

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2020

2021

3,6%

3,8%

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2020

2021

14.693

12.849

Aantal diploma’s

2019-2020

2020-2021

bachelors (incl. AD’s)

6.639

7.079

master

172

237

Aantal medewerkers

Medewerkers

2020

2021

in aantal

4.199

4.469

in fte

3.333,9

3.546,5

Man / vrouw-verdeling (fte)

Verdeling

2020

2021

vrouw

1837,6

1993,8

man

1496,3

1551,0

non-binair 1,7

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

Personeel

2020

2021

OP

63%

62,4%

OOP

9%

9,2%

OBP

28%

28,4%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

Vaste en tijdelijke contracten

Contracttype

2020

2021

vast

87%

86%

tijdelijk

13%

14%

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 augustus 2022