Jaarverslag

In het jaarverslag wordt de ingezette strategische koers van de hogeschool verantwoord, die voor de huidige periode is vastgelegd in het instellingsplan Nieuwsgierige professionals (2015-2020).

2020 was een lastig jaar door de coronabeperkingen. Het gebrek aan echt contact eiste zijn tol. Desondanks zijn er mooie resultaten geboekt. Docenten en ICT-collega's hebben intensief samengewerkt om het onderwijs grotendeels online voort te zetten. Om de werkdruk te verlagen zijn student-assistenten ingezet.

Een van de opbrengsten van de gedwongen overstap naar digitaal onderwijs is de kennis en ervaring die hier in korte tijd mee is opgebouwd. De HvA bouwt op basis hiervan verder aan blended onderwijs. Het percentage studenten dat hun diploma haalde (binnen vier jaar, gemeten vanaf de hoofdfase), bleef op hetzelfde niveau als voorgaande jaren, namelijk 62 procent. 6.811 studenten ontvingen hun associate degree, bachelor- of masterdiploma. In het kader van de kwaliteitsafspraken werkten docenten aan de versterking van de onderwijskwaliteit.

Het doen van onderzoek kwam onder druk te staan, maar bood ook nieuwe kansen voor actueel onderzoek naar behandeling van en nazorg bij corona. Er kwam 14,6 miljoen euro subsidie binnen voor onderzoek.

ANBI-status HvA

De HvA heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eén van de voorwaarden om te kwalificeren als een ANBI is dat de instelling bepaalde informatie publiceert op haar website.

Verantwoordingsformulier ANBI 2020.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 september 2021