Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt de ingezette strategische koers van de hogeschool verantwoord, die voor de huidige periode is vastgelegd in het instellingsplan Nieuwsgierige professionals (2015-2020).

In 2019 organiseerde de HvA voor het eerst een introductie voor studenten, die als eerste in hun familie naar het hoger onderwijs gaan. In het afgelopen jaar is gestart met de aanstelling van de eerste trainees met een migratie-achtergrond, jonge talenten die zich richten op het tegengaan van uitval en bevordering van studiesucces. Ook bracht in oktober koning Willem-Alexander een bezoek aan de hogeschool om kennis te nemen van succesvolle initiatieven van de faculteit Onderwijs en Opvoeding om zij-instroom te bevorderen teneinde het nijpende lerarentekort in Amsterdam te bestrijden. En als enige hogeschool zijn wij partner geworden in een prestigieus project voor het versnellen van de omslag naar duurzame energie.

Maar er was veel meer te beleven in 2019. Een belangrijk resultaat was de positieve uitkomst van de Instellingstoets Kwaliteitszorg, waarmee het keurmerk voor de kwaliteit van het onderwijs verlengd is tot 2025.

Wat cijfers: 6.884 studenten ontvingen een bachelor- of masterdiploma van de HvA. En 13.766 studenten startten met een opleiding aan onze instelling. Er zijn 60 lectoren aan de HvA verbonden. Er werd 12 miljoen aan subsidies binnengehaald voor onderzoek.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 juli 2020