Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt de ingezette strategische koers van de hogeschool verantwoord.

In het jaarverslag legt de organisatie verantwoording af over de gevolgde koers, die voor de huidige periode is vastgelegd in het instellingsplan Nieuwsgierige professionals (2015-2020).

De indicatoren waaraan we de kwaliteit van het onderwijs afmeten, bleven op niveau. Zo is 68% van de studenten (zeer) tevreden over de opleiding en rondde 63% van de studenten, net als vorig jaar, de hoofdfase binnen vier jaar af. 89% van de afgestudeerden vindt binnen drie maanden een baan. Het onderwijs van de HvA is over de hele breedte van goede kwaliteit, zo blijkt uit de accreditaties door de NVAO.

Voor praktijkgericht onderzoek is in 2018 ongeveer 15 miljoen euro subsidies verworven. Het onderzoek werkt aantoonbaar door in het onderwijs en de beroepspraktijk, zo blijkt uit een interne evaluatie. De onderzoekscapaciteit, het aantal lectoren en (docent-)onderzoekers dat aan onderzoek werkt, bleef stabiel op 469.

De HvA sloot het jaar 2018 af met een positief resultaat van 12,2 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van extra geld dat de HvA in de loop van het jaar van OCW heeft ontvangen en dat in 2019 onder meer wordt besteed aan kwaliteitsimpulsen voor het onderwijs.

Jaarverslag 2018 Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag 2018 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2017 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2016 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2015 (inclusief jaarrekening)

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 oktober 2019