Leergemeenschap voor studenten met studievertraging

De faculteit Maatschappij en Recht zet geld van Nationaal Programma Onderwijs onder meer in voor extra docenturen om studenten met studievertraging te helpen. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenoemde leergemeenschap.

De nieuw opgezette leergemeenschappen bestaan uit zo’n twintig studenten die om uiteenlopende redenen studievertraging hebben opgelopen. Zij komen iedere week samen en sparren met elkaar. Met allemaal hetzelfde einddoel voor ogen: zo snel mogelijk de studie oppakken en afronden.

'Het is fijn om weer in een groep te zitten'
Bouke Bongertman, tweedejaarsstudent Toegepaste Psychologie

Fotografie: Christa Romp

Fotografie: Christa Romp

“Vanwege persoonlijke omstandigheden lag ik er twee jaar uit. Corona speelde daar een grote rol in. In de tussentijd is mijn opleiding geswitcht van curriculum. Dat betekent dat de vakken die ik nog moet herkansen niet meer worden gegeven. Ik zat daarom tijdelijk niet in een klas of groep.

In september heb ik mijn opleiding weer opgepakt. Tot januari had ik per kwartaal één gesprek van een half uur met mijn begeleider. Hoewel die gesprekken helpend en positief waren, was dit te weinig. Studeren zonder klas of begeleiding met klasgenoten maakt het lastig, en is eigenlijk een onbegonnen taak. En die ene live-verbinding - dat kwartaalgesprek - werd verbroken omdat de school dicht was vanwege corona.

Mijn studiebegeleider Kees benaderde mij voor de leergemeenschap. In januari was er een kick-off en vanaf maart komen we iedere vrijdagochtend bij elkaar. De groep is een combinatie van studenten die net als ik oude vakken herkansen, en studenten die vlak voor de eindstreep staan. We komen iedere week samen om te kijken hoe we kunnen bereiken wat we willen bereiken.

Wekelijks bij elkaar

Ik vind het super dat de HvA dit heeft opgezet. Het is fijn om weer in een groep te zitten en een vast moment in de week te hebben om vragen te stellen en te kunnen overleggen. Ik ervaar de leergemeenschap als enorm positief. Het gaat de goede kant op met mijn studie. Ik verwacht binnen twee jaar klaar te zijn.

De leergemeenschap is niet standaard. Ik denk wel dat de leergemeenschap buiten corona om ook nuttig kan zijn. Voor die studenten die net een ander pad bewandelen en om verschillende redenen (een ziekte of een sterfgeval) tussen wal en schip vallen. Als je in die situaties niet kan overleggen of sparren met anderen, werkt dat ontmoedigend. Je mist de connectie met school en studiegenoten. Dit initiatief helpt studenten om de studie weer goed op te kunnen pakken.”

Meer lezen

Ga naar www.hva.nl/nponderwijs voor meer voorbeelden waaraan de HvA het geld van NP Onderwijs uitgeeft.

English text

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 september 2022